Zateplenie šikmej strechy bez výmeny strešnej krytiny

Partneri sekcie:

Pri požiadavke dodatočného zateplenia šikmej strechy bez výmeny strešnej krytiny je možné uložiť tepelnoizolačné dosky na báze PIR pod krokvy.

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy postavené pred rokom 2000 v súčasnosti stoja pred otázkou, ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla.

Zvyšujúce sa ceny energie a tlak na ich úsporu sa prejavujú v oblasti zatepľovania budov zhotovením vonkajšieho zateplenia obvodových plášťov a zväčšovaním hrúbky tepelnej izolácie v šikmých strechách. Pri výmene krytín v šikmých strechách sa v prevažnej miere pridáva tepelná izolácia nad krokvy, realizuje sa tzv. nadkrokvové zateplenie.

Najvhodnejším materiálom na tento typ zateplenia je tepelná izolácia s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, nízkou nasiakavosťou a vysokou pevnosťou v tlaku. Týmto vlastnostiam zodpovedá PIR izolácia.

Tepelná PIR izolácia pod krokvami

Pri požiadavke na doplnenie tepelnej izolácie bez výmeny strešnej krytiny sa namiesto zateplenia strechy nad krokvami odporúča umiestniť tepelnoizolačné PIR dosky pod krokvy (obr. 1).

Obr. 1 Systémové riešenia zateplenia šikmej strechy s tepelnoizolačnou doskou z PIR pod krokvami.
Obr. 1 Systémové riešenia zateplenia šikmej strechy s tepelnoizolačnou doskou z PIR pod krokvami. | Zdroj: Puren

Na tento účel sú vhodné špeciálne tepelnoizolačné PIR dosky s integrovanými drevenými latami, ktoré sú súčasťou PIR dosky. Na obidvoch stranách dosky sa nachádza hliníková vrstva, ktorá plní úlohu parozábrany. Spoj dosiek sa realizuje na pero a drážku. Tepelnoizolačná doska sa kladie pod krokvy, pod existujúcu minerálnu izoláciu uloženú medzi krokvami (obr. 4).

Obr. 4 Tepelná izolácia z PIR sa kladie pod krokvy, pod existujúcu sklenú vlnu umiestnenú medzi krokvami.
Obr. 4 Tepelná izolácia z PIR sa kladie pod krokvy, pod existujúcu sklenú vlnu umiestnenú medzi krokvami. | Zdroj: Puren

Pridaním tepelnoizolačnej dosky s hrúbkou 60 mm sa zvýši tepelný odpor strešnej konštrukcie o 2,6 ((m2 . W)/K). Kotvenie tepelnoizolačných dosiek pod krokvy sa realizuje skrutkami, ktoré sa montujú do krokiev cez integrované drevené laty v PIR doskách (obr. 2) alebo cez celoplošne uložené dosky OSB či drevené laty pri tepelnoizolačných PIR doskách bez integrovaných lát (obr. 3).

Obr. 2 Tepelnoizolačná PIR doska obojstranne opláštená hliníkovou fóliou s integrovanými drevenými latami (puren UKD).
Obr. 2 Tepelnoizolačná PIR doska obojstranne opláštená hliníkovou fóliou s integrovanými drevenými latami (puren UKD). | Zdroj: Puren

 

 

Obr. 3 Tepelnoizolačná doska z PIR obojstranne opláštená hliníkovou fóliou na tepelnú izoláciu s celoplošným debnením (puren FD-L).
Obr. 3 Tepelnoizolačná doska z PIR obojstranne opláštená hliníkovou fóliou na tepelnú izoláciu s celoplošným debnením (puren FD-L). | Zdroj: Puren

Vzduchotesnosť a parotesnosť strešnej konštrukcie sa zabezpečí prelepením spojov dosiek samolepiacou hliníkovou páskou alebo celoplošným prekrytím parozábranou. Napojenie tepelnoizolačných PIR dosiek na murovanú konštrukciu sa realizuje nalepením parozábrany do tmelu. Integrované laty v tepelno-
izolačných PIR doskách zároveň slúžia aj na priamu montáž sadrokartónu, čím možno znížiť hrúbku konštrukcie na minimum.

Správny návrh hrúbky tepelnej izolácie z PIR závisí od existujúcej hrúbky a kvality sklenej vlny medzi krokvami, parozábrany, hrúbky a vzdialeností krokiev. Dôležitým faktorom je, aby v skladbe strešného plášťa nedochádzalo ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti. Vplyv vlhkosti v strešnej konštrukcii možno preukázať overovacím výpočtom (obr. 5).

Obr. 5 Pri vonkajšej návrhovej teplote nedochádza v strešnej konštrukcii ku kondenzácii vodnej pary.
Obr. 5 Pri vonkajšej návrhovej teplote nedochádza v strešnej konštrukcii ku kondenzácii vodnej pary. | Zdroj: Puren
TEXT + FOTO: Ing. Luděk Kovář, PUREN