Partneri sekcie:

Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami (Pracovný postup)

Montáž zateplenia systémovými skladbami sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. V závislosti od predpísanej požiarnej odol­nosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek musí zodpove­dať nosnosti podkonštrukcie.

Krok 5: Napojenie na murivo

Na dosiahnutie súvislej parotesnej vrstvy sa na napojenie parozábrany na murivo použije tesniaci pásik. Tesnici pásik sa nalepí súvisle na omietku po obvode šikmej strechy ešte pred aplikáciou parozábrany.

Krok 5 Napojenie na murivo
Krok 5 Napojenie na murivo |

Krok 6: Parozábrana, parobrzda

Na nosný rošt (oceľový) sa pomocou obojstranných lepiacich pások uloží parozábrana alebo parobrzda. Fólia sa ukladá s presahom približne 150 mm v mieste spoja fólia – fólia a na mieste, kde sa fólia napája na priliehajúce (štítová a lícová stena) a prestupujúce (komínové teleso, strešné okno a pod.) prvky.

Krok 6 Parozábrana parobrzda
Krok 6 Parozábrana parobrzda |

Krok 7: Prelepenie stykov

Parozábrana sa na priliehajúcich konštrukciách dotesní pomocou tesniacej pásky s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE. Rovnako sa prelepia aj vázojomné spoje jednotlivých pásov parozábrany. V prípade vzniku lokálnych poškodení sa tieto prelepia páskou na vzduchotesné spoje na báze sulfátového papiera.

Krok 7 Prelepenie stykov
Krok 7 Prelepenie stykov |

Mohlo by vás zaujímať: Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy

Krok 8: Záklop

Po vzduchotesnom zlepení spojov a kontrole tesnosti parotesnej vrstvy sa vyhotoví záklop zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek. Pod obklad z drevených paluboviek je potrebné rošt zdvojiť tak, aby množstvo skrutiek alebo klincov neporušilo parozábranu.

Krok 8 Záklop
Krok 8 Záklop |

 

Text + foto: spracované z podkladov firmy Knauf Insulation
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2019.