Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami (Pracovný postup)

Montáž zateplenia systémovými skladbami sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. V závislosti od predpísanej požiarnej odol­nosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek musí zodpove­dať nosnosti podkonštrukcie.

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami a pod krovkami prvky Knauf Insulation
Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami a pod krovkami prvky Knauf Insulation |

1. Sadrokartónový podhľad Rigips
2. Krokvový záves
3. Krokva
4. Parotesná vrstva Homeseal LDS 0.04 FixPlus
5. Tepelná izolácia minerálnou vlnou Knauf Insulation Unifit 0,35
6. Priečne trámy
7. Tepelná izolácia minerálnou vlnou Knauf Insulation Unifit 0,35
8. Doplnková hydroizolácia Tyvek Soft
9. Strešná lata
10. Kontralata
11. Strešná krytina Bramac
12. Väzný trám
13. Pomúrnica
14. Hrebenáč Bramac
15. Odkvapový systém Bramac Stabicor M
16. Protisnehový hák Bramac
17. Odvetrávacia škridla Bramac

Čo budete potrebovať

Vzduchotesný izolačný systém LDS

 • Fólie:
  Homeseal LDS 0.04 FixPlus: kontaktná poistná hydroizolačná fólia z polypropylénovej textílie, Sd = 0,04 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 50 m, m2 2,64 €
  Homeseal LDS 0.02 FixPlus: kontaktná poistná hydroizolačná fólia z polyesteru s akrylátovou vrstvou a so samolepiacim pásom, Sd = 0,02 m, plošná hmotnosť 210 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 50 m, m2 5,40 €
  Homeseal LDS 2: parobrzda z polypropylénovej textílie, vhodná na rekonštrukcie a difúzne otvorené konštrukcie, Sd = 2 m, plošná hmotnosť 120 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 50 m, m2 2,46 €
  Homeseal LDS FlexPlus: parobrzda s premenlivým difúznym odporom na báze polyamidu a polyesteru, Sd = 0,2 až 20 m, plošná hmotnosť 210 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 40 m, m2 2,88 €
  Homeseal LDS 100: vysokoúčinná parozábranová fólia na báze PE, Sd ≥ 100 m, hrúbka: 0,2 mm, plošná hmotnosť 185 g/m2, šírka: 2 000 mm, dĺžka: 50 m, m2 1,09 €
  Homeseal LDS 40: štandardná parozábranová fólia na báze PE, Sd = 40 m, hrúbka: 0,22 mm, plošná hmotnosť 185 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 40 m, m2 0,68 €
 • Tesniace pásky:
  Homeseal LDS Soliplan-1: páska na vzduchotesné prelepenie spojov a opravy parozábrany a parobrzdy na báze asulfátového papiera a akrylátovej disperzie, šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, hrúbka: 0,35 mm, ks 30,12 €
  Homeseal LDS Solifit-1: páska na vzduchotesné spoje parozábrany a parobrzdy s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE a akrylátovej disperzie, šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, hrúbka: 0,37 mm, ks 24,18 €
 • Tesniaci tmel:
  Homeseal LDS Solimur: na zhotovenie stálych vzduchotesných spojov parozábranovej fólie a steny, trvalo lepivý a elastický, extrémne odolný proti starnutiu, bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, 310 ml 7,56 €
 • Tesniaca manžeta:
  Homeseal LDS Univerzálna manžeta: samolepiaca vzduchovo tesniaca manžeta na trvalé odborné utesnenie vedení cez parozábranovú fóliu
 • Tepelná izolácia:
  napr. Knauf Insulation Unifit 0,35, hrúbka: 50 až 240 mm, dĺžka: 3 až 11 m, šírka: 1,2 m, m2 od 4,17 €
 • Systém suchej výstavby
 • Náradie: nôž na tepelnú izoláciu, meter, akumulačný skrutkovač.

Krok 1: Narezanie izolácie

Tepelná izolácia sa rozbalí porušením polyetylénovej fólie, v ktorej je zabalená, a rozvinie sa tak, aby mohla nadobudnúť svoju hrúbku. Pásy izolácie sa režú o 10 až 20 mm širšie, ako je nameraná medzera medzi krokvami. Rez nožom sa vedie kolmo na rovinu izolácie pozdĺž dvojmetrovej hliníkovej laty.

Krok 1 Narezanie izolácie
Krok 1 Narezanie izolácie |

Krok 2: Vloženie izolácie medzi krokvy

Pred vložením izolácie sa odrezkami vyplní dutina za pomúrnicou. Hrúbka tepelnej izolácie je rovnaká ako výška krokiev. Narezané pásy sa vložia medzi krokvy tak, aby kopírovali rovinu krokiev. Pás sa mierne stlačí a zasunie tlakom ruky. Medzi izoláciou a krokvami nesmú vzniknúť medzery.

Krok 2 Vloženie izolácie medzi krokvy
Krok 2 Vloženie izolácie medzi krokvy |

Krok 3: Priestor na druhú vrstvu izolácie

Namontujú sa krokvové závesy alebo priame závesy a rošt nosnej konštrukcie podhľadu v požadovanej osovej vzdialenosti. Roštom nosnej konštrukcie podhľadu sa vymedzí priestor na vloženie druhej vrstvy tepelnej izolácie. Jeho vzdialenosť by mala byť, pokiaľ možno, konštantná.

Krok 3 Priestor na druhú vrstvu izolácie
Krok 3 Priestor na druhú vrstvu izolácie |

Krok 4: Druhá vrstva izolácie

Do pomocného roštu sadrokartónového podhľadu sa vložia pásy tepelnej izolácie. Treba dbať na to, aby bola celá plocha roštu vyplnená izoláciou.

Krok 4 Druhá vrstva izolácie
Krok 4 Druhá vrstva izolácie |