Partneri sekcie:

Montáž svetlovodu do šikmej strechy

image 83950 25 v1

Jedným zo spôsobov, ako priviesť svetlo na miesta, kde by nebolo technicky možné inštalovať okno, je použiť svetlovod. Na trhu sú dostupné varianty tak do šikmých, ako aj plochých striech. Montáž je možná buď z interiéru, alebo pri modeloch s odnímateľným krídlom aj z vonkajšej strany, napr. v prípadoch, keď je v strešnom medzipriestore málo miesta. Krídlo možno odmontovať už pred osadením na strechu alebo priamo na streche.

Horný prvok tubusu sa vsunie do pripraveného otvoru v streche a následne sa pomocou štyroch otočných klíps jednoducho pripevní na horný rám svetlovodu. Klipsy stačí otočiť skrutkovačom o 45°. Hornú časť tubusu obopína hydroizolačná manžeta s pružným okrajom, ktorá odvádza prípadnú vodu mimo tubusu. V rovine strechy sa napája podobne ako bežná hydroizolačná fólia strešných okien. Horný diel svetlovodu sa montuje na strešné laty a nevyžaduje si žiaden špeciálny nosný prvok. Na prírube svetlovodu sa nachádza otvor pre systém flexi-klik, ktorý umožňuje napojiť ako prvý buď rovný diel, alebo koleno a ostatné diely za seba. Všetky spoje sa nakoniec prelepia striebornou tesniacou páskou. Súčasťou svetlovodu je aj parotesná fólia – štvorcová s kruhovým nábehom podľa priemeru svetlovodu. Zabezpečuje tesnosť medzi tubusom a konštrukciou strechy.

Po napojení parotesnej fólie na montážny krúžok difúzora sa fólia utesní lepiacou páskou. Následne sa do montážneho krúžku osadí tubus svetlovodu a utesní sa lepiacou páskou. Alebo sa montážny krúžok osadí do podhľadu a až potom sa zo strešného medzipriestoru napojí tubus. Pri montáži svetlovodu je dôležité správne zameranie umiestnenia difúzora. Je vhodné najskôr zvoliť polohu difúzora z interiéru a následne skontrolovať strešný medzipriestor, či montáži neprekážajú trámy alebo rozvody vzduchotechniky a pod. Po zameraní sa do stropu vyreže otvor, ktorého priemer má byť o niečo väčší, ako je priemer difúzora. Difúzor sa skladá z dvoch častí – plastového rámu (montážny krúžok) a akrylátového dvojskla. Obidve časti sa pred montážou oddelia pootočením približne o 2 cm. Montážny krúžok difúzora sa osadí pomocou štyroch doťahovacích skrutiek. Hlavičky skrutiek sa následne prelepia bielou záslepkou. Difúzor z akrylátového dvojskla sa namontuje na montážny krúžok (plastový rám) nasunutím a pootočením približne o 90°, až kým nie je úplne utiahnutý.

01 | Hydroizolačná fólia
Hydroizolačná manžeta s pružným okrajom, ktorá obopína hornú časť tubusu, sa napojí v rovine strechy ako bežná hydroizolačná fólia strešného okna, ktorá sa preťahuje cez latovanie do vedľajšieho poľa.

02 | Horný diel svetlovodu
Horný diel svetlovodu sa namontuje na strešné laty bez špeciálneho nosného prvku a osadí sa spodné lemovanie, ktoré sa vyformuje podľa tvaru krytiny.

03 | Odmontovanie krídla
Pred osadením na strechu alebo priamo na streche sa odskrutkovaním štyroch skrutiek odmontuje z horného rámu vyberateľné krídlo svetlovodu.

04 | Horný prvok tubusu
Cez pripravený otvor sa vsunie horný prvok tubusu a následne sa jednoducho pripevní na horný rám svetlovodu.

05 | Upevnenie tubusu
Tubus svetlovodu sa pripevní pomocou štyroch otočných klíps, ktoré sa skrutkovačom otočia o 45°.

06 | Spojenie dielov tubusu
Na prírube svetlovodu sa nachádza otvor na systém flexi-klik, ktorým sa napojí ako prvý buď rovný diel, alebo koleno a následne ostatné diely za seba. Všetky spoje sa nakoniec prelepia striebornou tesniacou páskou.

07 | Parotesná fólia
Na montážny krúžok (plastový rám) difúzora sa pomocou plastových svoriek pripevní parotesná fólia. 

08 | Utesnenie parotesnej fólie
Parotesná fólia sa na montážny krúžok difúzora tesne nalepí lepiacou páskou.

09 | Tubus do montážneho krúžku
Do montážneho krúžku s pripevnenou parotesnou fóliou sa osadí tubus svetlovodu, ktorý sa rovnako utesní lepiacou páskou. Alebo sa montážny krúžok osadí do pripraveného podhľadu a tubus sa napojí zo strešného medzipriestoru.

10 | Zameranie umiestnenia difúzora
Z interiéru sa dôkladne zameria miesto osadenia difúzora svetlovodu. Po zameraní miesta osadenia sa skontroluje strešný medzipriestor, či montáži neprekážajú trámy, rozvody vzduchotechniky a pod.

11 | Vyrezanie otvoru
Do stropu či podhľadu sa vyreže otvor, ktorého priemer má byť o niečo väčší, ako je priemer difúzora.

12 | Oddelenie častí difúzora
Difúzor sa skladá z dvoch častí – plastového rámu (montážny krúžok) a akrylátového dvojskla. Obidve časti sa pred montážou oddelia pootočením približne o 2 cm.

13 | Osadenie montážneho krúžku
Montážny krúžok difúzora sa pomocou štyroch doťahovacích skrutiek osadí do pripraveného otvoru. Hlavičky skrutiek sa následne prelepia bielou záslepkou.

14 | Namontovanie difuzéra
Difúzor sa namontuje na montážny krúžok (plastový rám) nasunutím a pootočením približne o 90°, až kým nie je úplne utiahnutý.

Info o materiáli:

 • Svetlovod určený do šikmých striech s profilovanou strešnou krytinou do výšky profilu max. 120 mm; horný štvorcový rám s tvrdeným 4 mm sklom, pevný tubus s odrazom svetla až 98 %, dĺžka tubusu 1 až 1,7 m s predĺžením do 6 m; stropný difúzor s akrylátovým dvojsklom
 • Dostupný aj variant do šikmej strechy s plochou strešnou krytinou alebo do plochých striech

Čo budete potrebovať

 • Svetlovod TWR OK10 (do šikmej strechy s profilovanou krytinou), rozmer rámu: 370 × 370 mm, priemer tubusu: 250 mm
 • alebo Svetlovod TWR OK14, rozmer rámu: 470 × 470 mm, priemer tubusu: 350 mm
 • Hydroizolačný golier (BFX)
 • Predlžovací diel tubusu (ZTR), dĺžka: 640 a 1 240 mm
 • Ventilačný prvok (ZTV) pre svetlovod TWR OK14
 • Nosič LED diódového osvetlenia (ZTL)
 • Zatemňujúci prvok (ZTK)
 • Lemovanie pre profilovanú strešnú krytinu
 • Náradie a pomôcky: skrutkovač, akumulátorový skrutkovač, meter, ručná elektrická píla, nožnice
Veľkosť miestnosti

Chodba

(50 až 100 lx)

 Šatňa, kúpeľňa

(200 lx)

1,5 × 3 m1 × TWR OK142 × TWR OK14
1,8 × 2,5 m1 × TWR OK142 × TWR OK14
2 × 2 m1 × TWR OK142 × TWR OK14
3 × 3 m1 × TWR OK142 × TWR OK14
pri orientácii
na sever
pri orientácii na sever
2 × TWR OK143 × TWR OK14

TEXT: spracované z podkladov Velux
FOTO: Velux

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.