ASB Články na tému

fólia na strechu

Až päť generácií skúseností s pokrývaním striech a stovky realizácií novostavieb a rekonštrukcií má na konte rodinná firma Narkalov. Roman Navrkal, majiteľ firmy, si v prvom rade zakladá na kvalite a poctivej práci.

Jedným zo spôsobov, ako priviesť svetlo na miesta, kde by nebolo technicky možné inštalovať okno, je použiť svetlovod. Na trhu sú dostupné varianty tak do šikmých, ako aj plochých striech. Montáž je možná buď z interiéru, alebo pri modeloch s odnímateľným krídlom aj z vonkajšej strany, napr. v prípadoch, keď je v strešnom medzipriestore málo miesta. Krídlo možno odmontovať už pred osadením na strechu alebo priamo na streche.

Zatekaniu plochej strechy sa dá určite predísť. Najskôr je však potrebné vedieť, čo môže zatekanie plochých striech spôsobovať. Strecha musí spĺňať svoju funkciu, pri plnení ktorej sa v prvom rade využíva jej hydroizolačná a tepelnoizolačná schopnosť. Pretože práve porušenie celistvosti hydroizolačnej vrstvy sa považuje za fundamentálne zlyhanie strechy.

Zastrešenie mPVC fóliami nachádza uplatnenie všade tam, kde je potrebné za pomerne krátky čas prinavrátiť funkčnosť plochým strechám priemyselných, administratívnych objektov i bytových domov. Výsledkom je spoľahlivá strecha odolávajúca poveternostným podmienkam i času.

Mnohé bytové domy na Slovensku boli postavené pred viac ako 30 rokmi. Materiály, ktoré sa použili na ich výstavbu, postupne prestávajú plniť tepelnoizolačné, technické či bezpečnostné parametre. Aj preto je nevyhnutné intenzívne sa zaoberať myšlienkou ich obnovy. Nestačí investovať do zateplenia a opravy fasády, okamžitú rekonštrukciu potrebujú aj ploché strechy. Práve strechou totiž môže unikať až 25 % tepla.

Mestá prichádzajú každý rok o množstvo zelených plôch, o ktoré ich oberá zhusťujúca sa výstavba. Nedostatok vegetácie nepriaznivo ovplyvňuje nielen mikroklímu, ale aj životné podmienky obyvateľstva žijúceho v mestských aglomeráciách. Jedným zo spôsobov, ako predísť úbytku zelene, je navrhovanie objektov s vegetačnými strechami. Vloženie tohto prírodného prvku do mestského prostredia predstavuje ekologické revitalizovanie zastavaných plôch.

Aj keď sú dnes strešné fólie bežne používaným materiálom, ešte stále sa v praxi môžeme stretnúť s neznalosťou základných aspektov tejto problematiky, čo môže viesť až k zásadným chybám pri realizácii izolácií šikmých striech. Pritom od odolnosti proti vode kriticky závisí správna funkčnosť strechy a jej ďalších prvkov, napríklad tepelnej izolácie alebo krovu. Pre správnu realizáciu šikmej strechy je preto znalosť tejto problematiky nevyhnutnosťou.

Strecha je súčasťou estetického stvárnenia celej stavby a svojím tvarom aj farbou ju dotvára. Jej hlavnou funkciou je ale ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zrážkam. Preto je veľmi dôležité, aby sa celý strešný plášť zrealizoval správne vo všetkých detailoch.

Staviate dom a chcete mu vdýchnuť trochu originality a nevšednosti? Vydajte sa zelenou cestou. Čoraz viac sa do popredia dostáva výstavba budov založená na princípoch trvalej udržateľnosti. Mestám s veľkou zastavanosťou treba vrátiť zeleň. Jednou z možností, ako revitalizovať zastavané plochy, sú zelené strechy. Nielen kvôli ich estetickému hľadisku, ale najmä kvôli ich tepelno-izolačným či zvukovo-izolačným prednostiam a schopnosti zlepšovať mikroklímu. Zelené strechy aspoň čiastočne sprostredkúvajú kontakt človeka s prírodou uprostred mestskej výstavby.

Pri súčasnom stavebnom boome čoraz viac miznú plochy, ktoré boli pôvodne zelené. Jednou z možností, ako dopĺňať ubúdajúce plochy zelene, sú vegetačné strechy. Na vytvorenie takejto strechy je potrebný nielen správny návrh jednotlivých vrstiev konštrukcie, ale aj jej kvalitné technické zhotovenie.