ASB Články na tému

svetlovod

Rola sochárky opracovávajúcej neforemnú hmotu pripadla architektke pri rekonštrukcii rodinného domu v stredných Čechách. A pretože alfou a omegou jej návrhov je prirodzené svetlo v interiéri, aj táto rekonštrukcia so sebou priniesla výrazné zväčšenie zasklených plôch a denné svetlo aj do priestorov bez okien. Pomohli pritom napríklad svetlovody VELUX.

Do tmavých miestností uprostred dispozície je niekedy veľmi zložité priviesť denné svetlo. Priestory, ktoré sú odkázané na zdroje umelého osvetlenia, dokáže prirodzeným denným svetlom presvetliť svetlovod. Tento pasívny osvetľovací systém môže prenášať denné svetlo aj na pomerne veľké vzdialenosti pomocou odrazu od vysokoreflexného vnútorného povrchu tubusu.

V mestečku Solbjerg na predmestí druhého najväčšieho dánskeho mesta Aarhus sa na jar tohto roku konala výstava domov budúcnosti, v rámci ktorej bol predstavený aj reálny aktívny dom s energetickými parametrami budúcnosti A2020. Pochádza od spoločnosti KFS Boligbyg, ktorá systematicky pripravuje pre svojich užívateľov aktívne domy. Dispozícia bungalova s prehľadným pôdorysom priniesla mnoho svetla a priestoru.

Mnohé staré domy si po určitom čase vyžadujú rekonštrukciu a pomerne často sa táto rekonštrukcia realizuje rovno s prístavbou. Žiaľ, riešenie prístavby však nie vždy korešponduje s celkovým architektonickým charakterom originálnej stavby a po čase mnohokrát prestane plniť funkcie potrebné napríklad pre nových majiteľov. Preto je v niektorých prípadoch nutné prístavbu po rokoch výrazne premeniť, resp. v krajnom prípade zbúrať a nahradiť novou. Presne tento postup nastal aj v prípade domu, ktorý vďaka kreatívnemu riešeniu prístavby vyhral prestížnu medzinárodnú cenu RIBA 2016.

Jedným zo spôsobov, ako priviesť svetlo na miesta, kde by nebolo technicky možné inštalovať okno, je použiť svetlovod. Na trhu sú dostupné varianty tak do šikmých, ako aj plochých striech. Montáž je možná buď z interiéru, alebo pri modeloch s odnímateľným krídlom aj z vonkajšej strany, napr. v prípadoch, keď je v strešnom medzipriestore málo miesta. Krídlo možno odmontovať už pred osadením na strechu alebo priamo na streche.

Svetlovody sú neoceniteľným pomocníkom pri modernizácii, ktorej cieľom je moderné a zdravé bývanie. Podľa štúdie spoločnosti VELUX, ktorej sa zúčastnilo až 12 000 Európanov, si jej obyvatelia významne uvedomujú potrebu zdravého domova. Z deviatich faktorov, medzi ktorými sa nachádza obmedzenie fajčenia, cvičenie, alebo zdravé stravovanie, sa denné svetlo v interiéri objavilo už na druhom mieste. Aj to je znamenie, že ľudia chcú bývať zdravo.

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie VELUX.

Svetlovod je jedným z osvetľujúcich prvkov, ktoré privádzajú do interiéru prirodzené denné svetlo. Je súčasťou obvodového plášťa, pretože spája exteriérové podmienky s interiérovými. Z hľadiska denného osvetlenia pozitívne ovplyvňuje vnútorné prostredie, a preto je dôležité zabezpečiť, aby jeho zabudovanie nebolo problémovým detailom v obvodovom plášti. Ak sa svetlovod navyše použije v horskej oblasti, musia sa zohľadniť extrémne vonkajšie podmienky.

Určite tú situáciu dobre poznáte. Pri novostavbe alebo oprave svojho starého bytu alebo domu ste zistili, že by ste potrebovali do izby, kúpeľne alebo jednoducho kamkoľvek dostať viacej svetla. Ako na to? Klasickým riešením je nainštalovať strešné alebo bočné okno. Čo ak to však nie je technicky možné? Práve pre takéto prípady pre vás máme jednoduché riešenie. Je ním náš svetlovod Sunizer.

Ostať či neostať v meste – častá dilema mladých rodín s deťmi! Tých, ktorých neodradí dochádzanie za prácou a k duhu im ide zmena mestského životného štýlu na vidiecky, tí hľadajú možnosť prijateľného bývania na prímestskom vidieku. Pracovnú istotu im dáva blízky dotyk s mestom a odmenou im je zdravšie bývanie. V okolí väčších miest tak vyrastajú rodinné zástavby, kde okrem tradičných domov s poschodím či moderných jednopodlažných stavieb pribúdajú aj bungalovy so svojimi výhodami i nevýhodami...

Jednotlivé zložky slnečného žiarenia sú pre ľudský organizmus veľmi dôležité, preto je snaha v čo najväčšej miere zabezpečiť dostatok denného osvetlenia vo vnútorných priestoroch. Z tohto hľadiska sú najvýhodnejšie presklené priestory, prípadne priestory s inštalovanými svetlíkmi, ktorými prechádza istá časť slnečného žiarenia. Čo však v priestoroch, kde nemožno z rôznych konštrukčných dôvodov aplikovať žiadne otvory na prienik svetla? Riešením je napr. prívod svetla pomocou tubusového svetlovodu.

V súčasnej dobe sa kladú stále vyššie nároky na kvalitu vnútorného prostredia. Prirodzené denné svetlo je pravdepodobne jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú prostredie vo vnútri objektov. Osvetlenie vnútorných pracovných priestorov musí zabezpečovať zrakovú pohodu a  zrakový výkon. Pri dosiahnutí správnych parametrov osvetlenia dokážu pracovníci podávať optimálny výkon, čo priamo súvisí s vysokou produktivitou práce, a tým aj s návratnosťou vložených investícií do presvetlenia strešných plášťov objektov.