Partneri sekcie:

BMI: Špecialista na šikmé a ploché strechy

Chcete svojim zákazníkom ponúknuť špičkové strechy s pridanou hodnotou? Predstavujeme vám spoločnosť BMI – najväčšieho dodávateľa kompletných strešných riešení pre všetky typy striech v Európe.

Údržba strechy z hydroizolačnej fólie FATRAFOL

Životnosť strešnej konštrukcie a hydroizolačných materiálov sa odvíja od kvalitného prevedenia detailov a pravidelnej údržby. Fólie v systéme FATRAFOL nepotrebujú počas svojej životnosti žiadne dodatočné ošetrovanie ani povrchové úpravy či nátery. Nakoľko však chceme, aby …
01 štadion

Strecha s ochranou proti prehriatiu

V štyroch častiach seriálu vám postupne predstavujeme výnimočné riešenia a materiály BMI Icopal, ktoré môžu byť pre vás inšpiráciou. Systém BMI EverGuard TPO je výsledkom najnovšej inovácie v oblasti technológií a dizajnu plochých striech od …
Parozábrana sa na priliehajúcich konštrukciách dotesní pomocou tesniacej pásky s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE.

Pásky na strešné fólie

Parotesné poistné hydroizolačné fólie je potrebné ukladať na strešnú rovinu s predpísaným presahom. Spoje týchto fólií by sa mali čo najskôr zalepiť.
image 99971 25 v1

Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej …
image 93221 25 v1

Hydroizolácia plochej strechy

Na rekonštrukciu krytín plochých striech možno použiť rozličné materiály. Jedným z vhodných spôsobov je aplikácia trvalopružnej hydroizolačnej membrány na báze disperzie polymérov. Je vhodná na podklady z betónu, asfaltové strešné krytiny z pásov s pieskovaným povrchom, plechové, dostatočne zoxidované …
image 88832 25 v1

Hydroizolácia strechy tekutým plastom

Na vytvorenie priemyselných podláh v budovách všeobecného záujmu i dekoratívnych podláh v potravinárskom priemysle (vo výrobných halách) možno použiť rozličné podlahové systémy. Jedným z vhodných materiálov je aj tekutý plast. Ten zároveň vďaka svojim vlastnostiam …
image 79739 25 v2

Výber hydroizolačnej strešnej fólie

Na zastrešenie administratívnych či priemyselných budov sú vhodné rozličné systémy. V prípade plochej strechy možno zvoliť napríklad jednovrstvový mechanicky kotvený hydroizolačný systém z PVC fólie. Ako vrchná vrstva sa v rámci systému používa hydroizolačná strešná …
image 76477 25 v2

Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem poukazujú na prípady, keď je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy. Dôvodom je v mnohých prípadoch zle zvolená …
image 67568 25 v1

Je doplnková hydroizolačná vrstva nevyhnutná?

Je doplnková hydroizolačná vrstva ako tesnenie pod kontralatami v dvojplášťových strechách nevyhnutnosťou? Diskusia o problematike tesnosti podstrešných fólií rozpútaná v Českej republike je výsledkom absencie normy pre navrhovanie skladaných krytín a doplnkovej hydroizolačnej vrstvy a následkom neúplných pravidiel pre pokrývačov, …