Zateplenie šikmej strechy vašej drevostavby dokonale vyriešite s novinkou URSA Pure Floc

Drevostavby sú z roka na rok obľúbenejšie. Rovnako ako ostatné domy však musia byť dobre zateplené. V súčasnosti je to o to dôležitejšie, že ceny energií rastú. Veľké úspory môžete dosiahnuť pomocou kvalitnej minerálnej izolácie, ktorá minimalizuje tepelné straty z interiéru.

Správnu funkčnosť celej strešnej konštrukcie zabezpečuje jej kvalitná aplikácia. Najväčšou výhodou izolácie z minerálnych vlákien je jej priedušnosť. To umožňuje, aby prípadná vlhkosť v strešnom súvrství unikala cez difúznu fóliu do odvetrávanej vzduchovej medzery. Jedným z riešení na zateplenie strechy drevostavby môže byť fúkaná izolácia URSA Pure Floc, novinka od popredného výrobcu a distribútora minerálnych izolácií URSA.

„Veľká časť tepla uniká cez strechu, na ktorú by ste sa mali pri úvahách o izolácii zamerať,“ vysvetľuje Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA, a pokračuje: „Navyše bez jej zateplenia strácate v dome až 30 % energie, čo zbytočne zvyšuje mesačné náklady. Preto je dostatočne dimenzovaná izolácia z minerálnej vlny predpokladom jej správneho fungovania. Pri dôslednej aplikácii a správnom navrstvení zabezpečí kvalitnú a dlhodobú funkčnosť celej konštrukcie.“

Zateplenie zdola – najobľúbenejší spôsob aplikácie

„Pri svojpomocnej izolácii šikmej strechy určite odporúčam zateplenie zdola. Ide o štandardnú overenú metódu, ktorá má niekoľko výhod. Môže sa vykonávať za každého počasia a nie je potrebné manipulovať s ťažkými konštrukčnými časťami. Postup je pomerne jednoduchý aj bez podrobného školenia a pozitívom je aj relatívne nízka cena,“ hovorí architektka Vojancová. Pri zatepľovaní šikmej strechy zdola však treba počítať s tým, že priestory pod šikmou strechou nebude možné počas prác využívať.

Zdroj: URSA SK

Zateplenie zhora – menej často realizovaný postup využívaný najmä z estetických dôvodov

Zateplenie šikmých striech zhora nie je také bežné ako zateplenie zdola. „Zateplenie zhora, teda nadkrokvové zateplenie konštrukcie, sa používa najmä z estetických dôvodov, pretože umožňuje priznanie krokiev v interiéri, alebo keď majú domy malú svetlú výšku podkrovia a nemôžu si dovoliť ísť s podhľadom príliš nízko. Ak je v existujúcej konštrukcii funkčná parotesná vrstva, nie je potrebné pri rekonštrukcii odstraňovať pôvodné spodné vrstvy strechy,“ hovorí Tereza Vojancová.

Ďalšou výhodou zateplenia zhora je možnosť variability vzhľadu interiéru alebo vysoká tolerancia na tvarovú presnosť nosnej konštrukcie. Na druhej strane nevýhodou je o niečo vyššia cena a náročnejšie práce vykonávané na streche domu.

Medzi materiály vhodné na použitie do šikmých striech patrí napríklad minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, konkrétne URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA GOLD 35 alebo URSA SILVER 39. Pri nadkrokvovom zateplení sa nadkrokvové námetky vyrezávajú z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

Zdroj: URSA SK

Únik tepla nie je jediným strašiakom šikmej strechy

Nepredpokladajte, že únik tepla je jediným strašiakom. V lete sa podkrovia a pôjdy môžu výrazne prehrievať. Na takéto problémy je potrebné myslieť už pri plánovaní domu.

„Podľa tepelnej štúdie Frauenhofer Institut v Stuttgarte má plocha strešných okien oveľa väčší vplyv na prehrievanie podkrovia než typ použitej izolácie. Je dôležité dbať na tienenie z exteriéru. Dokonca aj jednoduché nočné vetranie budovy studeným vzduchom zvonku výrazne znižuje prehrievanie podkrovia,“ upozorňuje architektka. Čo je teda najlepšou voľbou pre šikmú strechu?

„Pri novostavbách zatepľujte najmä priestor medzi krokvami a pod nimi, aby ste prerušili tepelné mosty, ale nezabudnite zatepliť aj inštalačnú priečku. Výsledná cena hrúbky izolácie je v porovnaní s realizáciou celej konštrukcie minimálna. Kvalitná izolácia nielenže šetrí prírodu, ale pomáha aj šetriť peniaze a zlepšuje celkové prostredie interiéru. Získate tak doma vyšší tepelný komfort a dokonca sa zvýši aj hodnota celej nehnuteľnosti,“ hovorí Vojancová a pokračuje: „Preto by som odporúčala zvoliť čo najväčšiu hrúbku izolácie vhodnú pre pasívne domy. Pre šikmé strechy to znamená 40 až 46 centimetrov hrúbky izolácie.“

Jednoduché použitie a prvotriedne vlastnosti

Najčastejšie používaným izolantom v drevostavbách je minerálna vlna. Na trhu je široká ponuka produktov. Pre správny výber izolácie je však potrebné sledovať parametre, ktoré musí daný materiál spĺňať. Patria sem najmä tepelnoizolačné a akustické vlastnosti, trieda reakcie na oheň, priedušnosť a ochrana zdravia.

„Všetky tieto kritériá spĺňa minerálna izolácia URSA. Z portfólia na izoláciu drevostavieb odporúčam našu novinku – fúkanú izoláciu URSA Pure Floc. Kombinuje vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti minerálnej vlny s flexibilným spracovaním. Materiál sa prispôsobí tvaru konštrukcie a vyplní aj náročné miesta, čím sa eliminujú tepelné mosty. Jedným výrobkom tak možno izolovať takmer všetky konštrukcie v nových aj starých budovách. Fúkaná minerálna vlna neobsahuje formaldehyd, spojivá a spomaľovače horenia. Je odolná proti plesniam, nehnije a časom sa nerozkladá,“ vysvetľuje Tereza Vojancová. Stačí sa teda obrátiť na profesionálov, ktorí ju aplikujú.

Viac informácií nájdete na stránke www.ursa.sk.

Zdroj: PR článok URSA SK s.r.o.