Údržba strechy z hydroizolačnej fólie FATRAFOL

Životnosť strešnej konštrukcie a hydroizolačných materiálov sa odvíja od kvalitného prevedenia detailov a pravidelnej údržby. Fólie v systéme FATRAFOL nepotrebujú počas svojej životnosti žiadne dodatočné ošetrovanie ani povrchové úpravy či nátery. Nakoľko však chceme, aby hydroizlácia slúžila čo najdlhšie, starostlivosť o strechu si žiada našu pozornosť aspoň dvakrát ročne.

Samotná údržba, resp. kontrola strechy, pozostáva z nasledujúcich bodov:

– čistenie vpustí dažďovej vody príp. žľabov a zvodov od lístia, špiny a iných nečistôt a kontrola tesného napojenia vpuste v kanalizačnom potrubí a zakotvenia vpuste (jej uvoľnenie, vytiahnutie), stav a prítomnosť lapačov strešných splavenín

  • vizuálna kontrola stavu a spojov fólie (narezanie, trhlina)
  • mena zafarbenia fólie alebo jej výraznejšie zvlnenie a prípadné deformácie podklad
  • kontrola kotvenia strechy
  • kontrola uchytenia a stavu oplechovania a kontrola ich tmelenia (praskanie tmelu, odlupovanie, hrkanie plechu, uvoľnenie niektorých častí)
  • kontrola okolitých konštrukcií, na ktoré hydroizolácia naväzuje (čiapky vetracích komínov, omietky komínov a nadstrešného muriva – praskliny, odpadávanie omietky, stav kovových konštrukcií
  • odstraňovanie machu, vtáčieho trusu, prípadne popadanej pyrotechniky a iných predmetov
  • kontrola upevnenia a stability antén a konštrukcií, ktoré by mohli poškodiť hydroizoláciu
Zdroj: FATRA IZOLFA

Mimoriadne kontroly sa odporúčajú po akýchkoľvek prácach na streche či po nezvyčajných poveternostných situáciách (silný vietor, silné krupobitie). Pri nutnom odstránení snehu zo strechy sa odporúča použiť drevené či plastového náradie, vďaka ktorému sa vieme vyhnúť poškodeniu fólie.

Pred každým vstupom na fóliu sa odporúča skontrolovať si podrážky a očistiť ich od zaklinených predmetov, ktoré by mohli krytinu poškodiť.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Samotné čistenie krytiny by sa malo obmedziť len na odstránenie náletov rastlín a mechanických častíc, ktoré by mohli upchať vtoky. V prípade potreby očistiť povrch krytiny (napr. zlepšenie reflexie u fotovoltaiky) sa odporúča použiť čistú vodu s prídavkom saponátu podľa návodu výrobcu.

K čisteniu fólií sa neodporúča používať organické rozpúšťadlá, riedidlá či abrazívne čistiace prostriedky na báze mletých minerálov, ktoré mechanicky narušujú povrchovú úpravu fólií a rovnako aj zvyšujú jej špinivosť.

Zdroj: FATRA IZOLFA

Spoločnosť Fatra izolfa, a.s., ktorá je výhradným dovozcom hydroizolačných fólií FATRAFOL na Slovensku, dbá na to, aby fólie zo systému FATRAFOL-S boli realizované podľa zásad a pravidiel daných konštrukčno-technologickým predpisom, ktorý je dostupný na www.fatrafol.sk.

Na území celého Slovenska poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti koncového zákazníka.

Zdroj: PR článok FATRA IZOLFA, a.s.