Stavebnicový systém PYROPLUG MagicBox od OBO Bettermann

Rastúce nároky na požiarnu bezpečnosť stavieb sprevádza stupňovanie požiadaviek na ich rozdelenie do požiarnych úsekov, brániacich po určitý čas počas požiaru ďalšiemu šíreniu ohňa a dymu. Táto požiadavka však nadväzuje na celý rad súvisiacich produktov, vrátane spoľahlivých a pritom efektívne realizovateľných tesnení prestupov požiarne deliacimi konštrukciami.

A práve týmito vlastnosťami vyniká systémové riešenie tesnení prestupov požiarne deliacimi stenami a stropmi  PYROPLUG MagicBox dodávané spoločnosťou OBO Bettermann. Zaisťuje flexibilné utesnenie káblov, rúrok a ďalších druhov vedenia, uvedených v jeho Európskom technickom schválení a táto certifikácia zaručuje súčasne možnosť systémovej inštalácie nielen v Slovenskej republike, ale aj v celom rade ďalších európskych krajín.

Spoľahlivá ochrana proti šíreniu ohňa a dymu

Tesnenie prestupov (káblová upchávka) PYROPLUG MagicBox je k dispozícii v štvorstrannej a trojstrannej verzii.

Štvorstranná verzia pozostáva z dvoch polovičných puzdier, ktoré sa vzájomne ľahko prepoja pomocou zaklapávacieho „Magic“ spoju
Štvorstranná verzia pozostáva z dvoch polovičných puzdier, ktoré sa vzájomne ľahko prepoja pomocou zaklapávacieho „Magic“ spoju | Zdroj: OBO Bettermann
Toto prevedenie môže slúžiť ako univerzálny tesniaci systém v stenách
Toto prevedenie môže slúžiť ako univerzálny tesniaci systém v stenách aj stropoch.  | Zdroj: OBO Bettermann

Trojstranná verzia je tvorená jednodielnym puzdrom a možno ju tiež aplikovať rôznymi spôsobmi.

Príkladom môže byť tesnenie otvorov v stenách pri realizácii systémových podláh (obr. 3), tesnení prestupov podlahových rozvodov v hotových aj nedokončených podlahách alebo tesnenia prestupov stúpacích trás cez požiarne deliace stropy.
Príkladom môže byť tesnenie otvorov v stenách pri realizácii systémových podláh,tesnení prestupov podlahových rozvodov v hotových aj nedokončených podlahách alebo tesnenia prestupov stúpacích trás cez požiarne deliace stropy.
| Zdroj: OBO Bettermann

Obe verzie MagicBoxu sa pritom inštalujú veľmi jednoducho a rýchlo. Puzdro z nerezovej ocele sa jednoducho vloží do otvoru ako jeden diel a pripevní sa na určené miesto pomocou bočných úchytiek. Priestor medzi inštaláciami a vnútrom puzdra je po zavedení inštalácií utesnený protipožiarnou penou PYROSIT NG. Väčšie prázdne priestory medzi inštaláciami a puzdrom možno vyplniť kombináciou tejto peny s už hotovými, samostatne dodávanými penovými vkladacími blokmi.

Tieto bloky možno využiť aj pri zhotovovaní rezervných prepážok, pripravené pre budúce inštalácie.
Tieto bloky možno využiť aj pri zhotovovaní rezervných prepážok, pripravené pre budúce inštalácie. | Zdroj: OBO Bettermann

Týmto spôsobom vytvorená penová protipožiarna vložka v prípade požiaru prudko zväčší svoj objem a vytvorí izolačnú penovú masu, spoľahlivo brániacu prieniku ohňa a dymu z jednej strany na druhú. Pridanou hodnotou použitej peny je tiež to, že toleruje drobné poškodenia, ku ktorým môže dochádzať pri vyťahovaní existujúceho kábla, alebo pri zaťahovaní nového kábla. Pevnou súčasťou dodávky sú aj grafitové prúžky na vonkajších stranách puzdier (obr.5). Pri požiari taktiež napenia a tým spoľahlivo uzatvoria prípadné medzery pozdĺž obvodu puzdra.

Modulárna štruktúra PYROPLUG MagicBox  umožňuje, vďaka rôznym veľkostiam puzdier, individuálne reagovať na najrôznejšie inštalačné situácie. Puzdrami môžu pritom prechádzať nielen jednotlivé inštalačné vedenia a ich zväzky, ale možno nimi bez problémov pretiahnuť aj cele káblové trasy vrátane káblových nosných konštrukcií, a to až do šírky 600 m.

Systém PYROPLUG MagicBox možno s výhodou využiť pri tesnení otvorov v požiarne deliacich konštrukciách stavieb rovnako dobre vo fáze prvotnej výstavby aj pri realizácii následných zmien v konfigurácii prechádzajúcich technologických vedení.

Ideálnym riešením je však predovšetkým pre čisto elektrické inštalácie, pretože vďaka použitému penovému tesniacemu systému nie je potrebné brať žiadny ohľad na vzdialenosti medzi inštalovanými káblami. S triedou požiarnej odolnosti až EI90 tak ponúka spoľahlivé a bezpečné riešenie pre naozaj veľkú škálu najrôznejších aplikácií.

www.obo.sk

Zdroj: OBO Bettermann s.r.o.