ASB Články na tému

OBO Bettermann

Rastúce nároky na požiarnu bezpečnosť stavieb sprevádza stupňovanie požiadaviek na ich rozdelenie do požiarnych úsekov, brániacich po určitý čas počas požiaru ďalšiemu šíreniu ohňa a dymu. Táto požiadavka však nadväzuje na celý rad súvisiacich produktov, vrátane spoľahlivých a pritom efektívne realizovateľných tesnení prestupov požiarne deliacimi konštrukciami.

Zriadenie fotovoltického systému je vždy spojené s relatívne vysokou investíciou, ktorá by sa, prirodzene, mala vrátiť v čo najkratšom čase. Preto je dôležité zabezpečiť nepretržitú prevádzku a spoľahlivosť celého systému.

Aby v prípade požiaru zostali priechodné únikové a zásahové cesty a svoju funkciu mohli splniť dôležité technické zariadenia, ako núdzové osvetlenia, systémy EPS alebo zariadenia pre odťah dymu, je nevyhnutne nutné zaistiť napájanie týchto systémov aj počas požiaru elektrickým prúdom.