Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI
Nastreľovacie pištole

Nastreľovacie pištole

Ďalším náradím, ktoré je v dnešnej dobe na stavbe nepostrádateľným pomocníkom, sú nastreľovacie pištole. Tieto nástroje sa používajú najmä na tesárske práce, práce na strechách a s drevom, ale niektoré pištole možno použiť aj do …
Samohybné nožnicové plošiny

Samohybné nožnicové plošiny

Koncom 90. rokov sa na slovenských stavbách začal objavovať dovtedy u nás takmer neznámy typ pracovných plošín. Privážali si ho vo svojom vybavení zahraničné firmy, ktoré tu realizovali stavby väčšieho rozsahu. Samohybnú nožnicovú plošinu dokázal …
Diamantové vŕtačky

Diamantové vŕtačky

Na dodatočné vytvorenie otvoru s veľkými rozmermi do nosnej steny alebo priečky z prostého betónu, železobetónu alebo iných tvrdých materiálov sa používajú diamantové vŕtacie stroje. Medzi základné vlastnosti ovplyvňujúce manipuláciu s nimi patrí hmotnosť, rýchlosť …

Nové meracie prístroje na stavbe

Automatizácia je jednou z možností zvyšovania presnosti pri stavebných procesoch. Jej zavedením  sa eliminuje ľudský faktor a pri správnom použití sa môže znížiť chybovosť pri práci. Každý prístroj používaný na presné merania však treba kontrolovať …
Technológie odstraňovania konštrukcií

Technológie odstraňovania konštrukcií

Dôvodom na odstraňovanie nevyhovujúcich objektov, prístavieb, konštrukcií alebo ich častí býva potreba likvidácie nevhodných adaptácií, prípadne zmena dispozície, statickej schémy budovy, jej presvetlenie či vytvorenie nových vstupov. V osobitných prípadoch treba odstrániť aj celú budovu. …