Diamantové rezačky
Galéria(12)

Diamantové rezačky

Využitie diamantových rezačiek v stavebníctve je rôzne - od rezania väčšiny stavebných materiálov až po presné a jednoduché vytváranie drážok pre elektrické vedenia a potrubia v stenách či podlahách... Samotný rezný nástroj diamantových rezačiek sa skladá z oceľového tela a diamantového segmentu, ktorý možno voliť podľa druhu opracúvaného materiálu.

Diamant je najtvrdším známym materiálom, dobrým vodičom tepla a má nízky koeficient trenia. Tieto predpoklady rozhodli o jeho významnom priemyselnom použití v extrémnych podmienkach v stavebníctve, pri delení a opracúvaní rôznych stavebných materiálov. Diamant má aj špičkové chemické, optické a elektrické vlastnosti. 

Diamantové alebo diamantom pokryté rezné nástroje možno vybrúsiť na jemnú hranu. V súčasnosti sa až 85 % priemyselne využívaných diamantov vyrába syntézou grafitu alebo iných materiálov obsahujúcich uhlík. Touto metódou sa získava diamantový piesok rozmerov rádu desatín mm. Kryštáliky sa spájajú so živičnou, kovovou alebo keramickou väzbou. Takto pripravené nástroje sa používajú na brúsenie, vŕtanie, rezanie a leštenie kameňa, betónu, kovov alebo iných tvrdých materiálov.

Rezačky

Diamantové rezačky sú zariadenia vhodné na rezanie takmer všetkých stavebných materiálov od tehly až po najtvrdšie betónové zmesi (aj armované). Pracujú za pomoci diamantového kotúča (Husqvarna okrem diamantových kotúčov používa aj prstence, reťaze a laná). Možno ich použiť aj pri delení prírodných kamenných a vysoko abrazívnych materiálov.

Rezačky sa delia na jednokotúčové a dvojkotúčové. Dvojkotúčové sú vhodné na presné a jednoduché vytváranie drážok pre elektrické vedenia alebo kanálikov pre potrubia menších priemerov priamo do steny (podlahy).

Podľa motorovej jednotky môžu byť s elektrickým pohonom s výkonmi do 2 500W (Bosch a Makita), do 2 600 W (Hilti), do 2 700 W (Husqvarna) alebo s benzínovými motormi a výkonmi do 4,5 kW (Husqvarna má benzínovú pílu s výkonom až 5,8 kW). Ručné elektrické rezačky môžu rezať do hĺbky 100 mm (Hilti má maximálnu hĺbku rezu pri elektrických rezačkách 120 mm, Husqvarna až 125 mm). Benzínové deliace brúsky vytvárajú maximálnu hĺbku rezu 150 mm (Husqvarna ponúka v oblasti ručného rezania prstencovou pílou, reťazovou pílou a pílou Cut-n-Break hĺbku rezu 260, 390, resp. až 400 mm).

   
 Husqvarna Cut-n-Break, hĺbka rezu 40 cm  Husqvarna K750, hĺbka rezu 12,5 cm

Pre rezanie otvorov pre technologické prestupy, vyrezávanie a zväčšovanie otvorov pre okná a dvere, prípadne schodištia využívajú profesionáli vodou chladené kotúčové alebo lanové stenové  píly s elektrickým pohonom  a diaľkovým ovládaním (napr. Hilti D-LP32 s max. hĺbkou rezu 730 mm).

Fungovanie diamantového nástroja
A. Diamantový nástroj nereže, ale frézuje. Počas postupu kotúča v mieste rezu sa na čele a na bokoch segmentu  postupne odhaľujú jednotlivé diamantové kryštály, ktoré sú zodpovedné za frézovanie. Každý diamant je počas práce podporený hmotou spojiva (bezprostredne za diamantovými kryštálmi), ktorá posilňuje väzbu.
B. Odhalené diamanty režú do materiálu a rozomieľajú ho na jemný prášok.
C. Počas rezania môže dôjsť k prasknutiu alebo zlomeniu
diamantov (čím tvrdší a hustejší materiál, tým rýchlejšie).
D. Materiál spôsobuje abráziu segmentov kovového pojiva, čím sa postupne uvoľňujú nové diamanty.

Kotúče

Diamantový nástroj sa skladá z dvoch základných prvkov – z diamantového segmentu a z oceľového tela. Telo je vytvorené z vysokokvalitnej ušľachtilej a kalenej ocele. Segmenty majú tvar korunky (segmentovanej, súvislej, drážkovanej) alebo sú zabudované do tela kotúča. Segmenty rozdelením úzkych medzier prispievajú k chladeniu kotúča prúdením vody (mokré rezanie) alebo vzduchu (suché rezanie). Okrem toho umožňujú mierne ohýbanie kotúča počas rezania. Obsahujú zmes diamantov a kovového prášku – spojiva (napr. zliatina bronzu a titánu). Segment korunky je mierne širší ako oceľový kotúč, aby umožnil prienik do materiálu bez vzniku trenia oceľového kotúča. Kvalita diamantového nástroja spočíva v rovnováhe medzi činnosťou diamantov a odolnosťou voči abrázii. Diamant zostáva na mieste, pokiaľ sa nezničí a neobjavia sa nové kryštály.

Kotúč, ktorý je určený na rezanie tvrdých alebo hutných (menej abrazívnych) mate­riálov, si vyžaduje jemnejšiu kovovú maticu,  pretože sa rýchlejšie opotrebúva. Na rezanie jemných, abrazívnych materiálov treba použiť tvrdý, odolný kotúč, aby diamanty vydržali čo najdlhšie.

Práca s diamantovými nástrojmi

Pri výrobe výkonných diamantových nástrojov treba poznať rezané materiály a používané stroje. Výskumné a vývojové oddelenia firiem neustále predstavujú inovácie diamantových rezačiek, ktorých rezacie kotúče napr. s chladiacim elementom, diamantovými segmentmi tavenými laserom (prihlásené na patentovanie  firmou Bosch) alebo diamantové segmenty s vlnitým dizajnom umožňujú zvýšenie rýchlosti rezu a predĺženie životnosti. V ponúke sú vhodné diamantové rezacie kotúče pre každú oblasť ich využitia.

Diamanty s optimálnou geometriou brúsenia umožňujú vhodne prispôsobiť využitie kotúča charakteru kovového spojiva. Tým sa zaručí vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť kotúča.

Nové technológie (napr. Makita, Bosch, Hilti, Husqvarna) okrem toho zahŕňajú už počas výroby správne dynamické vyváženie každého kotúča. To umožňuje pohodlné rezanie bez vibrácií, a tým aj lepšiu ochranu elektrického ručného náradia. Vopred stanoveným pomerom zmesi diamantov a kovu možno dosiahnuť správne rezacie vlastnosti a úsporu prostriedkov. Väčšina týchto produktov renomovaných firiem pred svojím uvedením na trh podstupuje náročné a prísne skúšky.

Spôsoby rezania

Voľbu medzi suchým a mokrým rezaním môžu ovplyvniť požiadavky používateľa alebo obmedzenia spojené s vykonávanou prácou. Mokré rezanie sa uprednostňuje pri pílach na rezanie betónu, pretože tento spôsob chladí nástroj, umožňuje hlbšie rezy a predlžuje životnosť kotúča. Využíva sa najmä na obmedzenie množstva prachu a schladenie nástroja. Suché aj mokré rezanie možno použiť pri dlaždicových pílach a pílach na murivo. Pri viacúčelových stavebných pílach sa častejšie používa mokré rezanie.

Rady

  • Pri použitých kotúčoch treba rozoznať, na aký materiál je kotúč vhodný a akým smerom ho do náradia namontovať. Kotúče Bosch sady Professional Plus majú preto laserom vyznačený symbol využitia (napr.„B” na betón), ako aj  šípku smeru otáčania. Ak sa kotúč nesprávne nasadí, môže vplyvom nesprávneho pohybu diamantových zŕn (nie proti ich ostriu) dôjsť k ich „vyplaveniu“ zo spojiva, čím sa kotúč znehodnotí.
  • Na rôzne tvrdé materiály treba používať kotúče s rozdielnou veľkosťou diamantového zrna a s rôzne tvrdým spojivom. Kotúče sa preto rozdeľujú podľa použitia na univerzálne (bežné stavebné materiály), na rezanie betónu a obkladov a na špeciálne využitie (na materiály ako žula, mramor, abrazívne materiály a asfalt).
  • V dôsledku prehriatia môže telo kotúča prasknúť. Spôsobuje to nedostatočný prívod vody alebo nesprávne použitie kotúča určeného na suché rezanie. Odporúča sa nepoužívať kotúč s prasknutým telom.
  • Pri rezaní za sucha treba kvôli extrémnej prašnosti vznikajúcej pri rezaní používať priemyselný vysávač (s kvalitnými antikarcinogénnymi filtrami) a respirátor. Pri rezaní za mokra s elektrickou diamantovou rezačkou zase oddeľovací transformátor (pri väčšine rezačiek renomovaných firiem je už súčasťou napájacieho kábla).
  • Pokiaľ dochádza pri suchom rezaní elektrickým ručným zariadením k nadmernému rozkývaniu kotúča, treba zvoliť mokré rezanie. Tým sa kotúč ochladí a problém sa vyrieši.

Záver

Pri výbere vhodného nástroja treba vedieť, ktorá z priorít je najdôležitejšia: nákupná cena nástroja alebo náklady na rezanie. Lacnejší nástroj môže byť správnou voľbou pre menej dôležité alebo príležitostné práce. Pre významnejšie práce alebo pri pravidelnom používaní treba uprednostniť drahší nástroj s nízkou cenou na rez (počítané na meter štvorcový), pretože sa ním dosahujú lepšie výsledky a výkon. Správna identifikácia rezaného materiálu je dôležitým faktorom pri voľbe nástroja. Materiál má priamy vplyv na rýchlosť rezania a životnosť nástroja.

Miloš Chiko Moravčík
Foto: Bosch, Hilti, Husqvarna, Makita,

Autor je technický konzultant spoločnosti Makita/Dolmar