image 71508 25 v1

Vypratanie spoločných priestorov v bytovom dome

Ako postupovať v prípade, keď vlastníci v bytovom dome ignorujú odhlasované vypratanie spoločných priestorov?

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, ako je to v prípade spoločných priestorov v bytovom dome… Ide o to, že niektorí vlastníci bytov si z týchto priestorov urobili skladisko starých skríň, sklad náradia a iných nepotrebných vecí, ktoré zaberajú tento priestor. Na domovej schôdzi bol určený termín vypratania, ale keďže dotyční nájomníci to ignorujú, nevieme, ako ďalej postupovať, či je možné pristúpiť k deložovaniu, napr. v prítomnosti polície.

Odpoveď
Pokiaľ bolo na schôdzi vlastníkov odhlasované vypratanie spoločných priestorov a tieto neboli v určenej lehote vypratané, môže toto vypratanie zabezpečiť správca s tým, že vzniknuté náklady sa rozpočítajú na tých vlastníkov, ktorým uskladnené predmety patria. Tu by som však odporučila ešte raz upozorniť všetkých vlastníkov (buď do schránky, alebo ešte lepšie „na podpis“), že každý, kto má v spoločných priestoroch predmety, ich má odstrániť, inak budú odstránené na jeho náklady. Ešte by som dala jednu novú lehotu. Tu je však problém, či sa vie konkrétne, komu tie predmety patria. Ak sa nevie, tak sa priestory vypracú na náklady fondu prevádzky, údržby a opráv alebo sa náklady rozpočítajú na všetky byty ako služba.

Čo sa týka asistencie polície, bolo by to možné, ak sa v zaprataných priestoroch nachádzajú zamknuté skrine, teda nie je zrejmý ich obsah. V takom prípade by vlastník skrine mohol obviniť ostatných vlastníkov alebo správcu zo spôsobenia škody, ak je v skrini zamknuté niečo hodnotné alebo nejaká dokumentácia.

Ing. Otília Leskovská, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Ilustračné foto: Dano Veselský