sauter flyer layout innen

Inteligentné priestory

Inteligentná správa budov znamená splnenie nových požiadaviek používateľov na vytváranie networkingového prostredia a pohodlia. Klasické funkcie automatizácie miestností a budov sú rozšírené o funkcie pre efektívnu správu priestoru, sledovanie majetku, pohybu osôb a ponúkajú používateľovi predtým nedosiahnutý zážitok.

Prostredníctvom IoT predvádzacieho poschodia „SAUTER Smart Spaces“ v sídle našej spoločnosti vo Freiburg im Breisgau sme vytvorili showroom, v ktorom je možné vyvíjať, testovať a prezentovať inovácie.

Hlavný dôraz je kladený na senzorovú technológiu IoT a jej integráciu do systému automatizácie budov SAUTER. Na úrovni riadenia a prevádzky ponúka SAUTER Vision Center prístup k informáciám pre všetky skupiny používateľov prostredníctvom aplikácie pre smartfon, webového rozhrania alebo dotykových panelov.

V priestoroch „SAUTER Smart Spaces“ môžete zažiť naše najnovšie a digitalizované produkty, početné riešenia IoT aplikácií a cloudových aplikácií ako aj nové inovatívne služby.

Nechajte sa inšpirovať možnosťami digitalizácie!

www.sauter.sk