Skutočná cena prerábok a dodatočných prác v stavebníctve

Analýza spoločnosti PlanRadar, ktorá zahŕňala viac ako 2500 firiem v Európe, zistila, že 20-30 % z nákladov na projekt sa na Slovensku pripisuje prerábkam a dodatočným prácam.

Medzi hlavné príčiny patrí:

  1. Zlá komunikácia a spolupráca
  2. Problémy s kontrolou kvality
  3. Nedostatočná organizácia a kontrola dokumentov
  4. Nedostatočné plánovanie
  5. Kvalita použitých materiálov
  6. Nedostatok pracovných síl
Zdroj: PlanRadar GmbH

Tieto faktory vedú ku zvýšeným nákladom, oneskoreným dodávkam, poškodeniu vzťahov medzi dodávateľmi a klientmi, zníženiu spokojnosti zákazníkov a k poškodeniu reputácie.

Zdroj: PlanRadar GmbH

Dôležitým aspektom pre zlepšenie je využívanie digitálnych nástrojov, čo dokazujú reakcie klientov PlanRadaru. Z nich 52 % uviedlo, že jeho zavedenie viedlo k zníženiu množstva opráv a 89 % užívateľov potvrdilo zníženie nákladov na prerábky.

Zdroj: PlanRadar GmbH

Prieskum nájdete tu: link

Zdroj: PlanRadar GmbH