Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 6: Prebrúsenie poteru

Po vyzretí poteru sa jeho povrch prebrúsi brúskou na podlahy a dôkladne sa povysáva priemyselným vysávačom.

06 | Prebrúsenie poteru
06 | Prebrúsenie poteru