• OSMA
  • SKSI

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 5: Výsledná hrúbka poteru

Anhydritový poter sa aplikuje v hrúbke 50 mm. Hrúbka krytia vykurovacieho registra pri aplikácii anhydritového poteru na rúrky teplovodného podlahového vykurovania musí byť min. 35 mm.

05 | Výsledná hrúbka poteru
05 | Výsledná hrúbka poteru