Renovácia trhlín v povrchovej úprave ETICS (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácii.

05 | Tanierové skrutkovacie kotvy

Do nestuhnutej sanačnej malty sa osadia tanierové skrutkovacie kotvy (4 ks/m2) tak, aby prechádzali cez mriežku a pôvodný systém do podkladu. Kotevná hĺbka je pre bežné murivo 70 mm a pre pórobetón 120 mm.

05 | Tanierové skrutkovacie kotvy
05 | Tanierové skrutkovacie kotvy | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

06 | Zatlačenie mriežky

Tanierová kotva musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.

06 | Zatlačenie mriežky
06 | Zatlačenie mriežky | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

07 | Taniere kotiev

Ihneď po osadení tanierových skrutkovacích kotiev sa taniere týchto kotiev zatrú sanačnou maltou.

07 | Taniere kotiev
07 | Taniere kotiev | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

08 | Penetrácia a finálna omietka

Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa aplikuje penetračný náter. Po jeho uschnutí (24 h) je povrch pripravený na aplikáciu tenkovrstvovej omietky (roztieraná alebo ryhovaná).

08 | Penetrácia a finálna omietka
08 | Penetrácia a finálna omietka | Zdroj: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber
TEXT: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 06/2020.