Zateplenie fasády lícovým murivom s odvetrávanou vzduchovou medzerou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Čo budete potrebovať

 • Asfaltovaný hydroizolačný pás
 • Murovacia a škárovacia malta
  V.O.R malta quickmix VK plus
  (nasiakavosť muriva > 10 %) zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m², papierové vrece, 30 kg = od 11,98 €
  alebo
  V.O.R malta quickmix VK 01
  (nasiakavosť muriva 7 až 10 %) zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m², papierové vrece, 30 kg = od 8,87 €
 • Lícové murivo 
 • Mriežka na odvetranie vzduchovej medzery
 • Oceľové murovacie spojky
 • Tepelná izolácia
  Fasádny EPS alebo izolácia na báze minerálnej vlny
 • Kotvy z nehrdzavejúcej ocele
 • Dištančná podložka
 • Vymedzovacia podložka
 • Náradie
  murárska šnúra,
  murárska lyžica,
  dvojmetrová hliníková lata,
  elektrické miešadlo,
  elektrická vŕtačka,
  kladivo,
  škárovacia plastová podložka,
  pologuľatá škárovacia palička,
  vedro,
  metla.

POZOR!

Teplota spracovania malty
Spracovanie malty sa neodporúča pri teplotách vzduchu, podkladu alebo spracovávaných materiálov nižších ako +5 °C a vyšších ako +30 °C.

Ochrana konštrukcie
Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami: pred rýchlym vysúšaním vetrom, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred pôsobením zvýšenej vzdušnej vlhkosti (dažďa, hmly a pod.), a priameho slnečného žiarenia, a to počas minimálne 8 až 10 dní. Murivá sa odporúča prikrývať ochrannou fóliou tak, aby sa zabránilo stekaniu kondenzátu na murivo.

01 | Základový pás

Základový pás sa realizuje väčšinou na výškovej úrovni základovej konštrukcie stavby. Na suchý, vyzretý betónový pás je potrebné nataviť pás hydroizolácie, ktorou sa zabráni vzlínaniu vody z podložia do murovanej pohľadovej konštrukcie.
Základový pás
Základový pás | Zdroj: OUICK-MIX

02 | Založenie prvého radu

Malta sa vysype do pripravenej nádoby a premieša sa nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) s približne 4 l zámesovej vody. Následne sa nanesie na hydroizoláciu a založí sa prvý rad. Pred samotným murovaním treba rozmerať celú skladbu murovacích prvkov s ohľadom na riešenie detailov pri stavebných otvoroch.
Založenie prvého radu
Založenie prvého radu | Zdroj: OUICK-MIX

03 | Rovnosť prvého radu

Po založení prvého radu je potrebné vykonať detailné vyváženie roviny a zvislosti základnej konštrukcie. Rovina sa zisťuje dvojmetrovou hliníkovou latou. Polohu tehál možno korigovať miernym pritlačením.
Rovnosť prvého radu
Rovnosť prvého radu | Zdroj: OUICK-MIX

04 | Malta v ďalších vrstvách

V ďalších vrstvách sa najskôr dokonale premaltujú všetky styčné škáry po celej šírke. Aj do ložných škár sa malta aplikuje po celej šírke. Nanáša sa v dostatočnom množstve (odporúčaná šírka škáry 10 až 12 mm) tak, aby sa ložné škáry po uložení tehly vyplnili bez vzniku dutín a aby sa zo škár vytlačila nadbytočná malta.
Malta v ďalších vrstvách
Malta v ďalších vrstvách | Zdroj: OUICK-MIX

05 | Mriežka na odvetranie

Pri realizácii druhej vrstvy sa odporúča do približne každej štvrtej styčnej škáry vložiť mriežku na odvetranie vzduchovej medzery, ktorá sa vytvára za lícom muriva. Celkový prierez vetracích otvorov musí byť aspoň 75 cm² na každých 20 m² fasády vrátane okien a dverí.
Mriežka na odvetranie
Mriežka na odvetranie | Zdroj: QUICK-MIX