Hydroizolačný systém odvetrávanej fasády (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Obklady obvodových plášťov budov z kovu alebo dreva sa z architektonických dôvodov mnohokrát navrhujú s otvorenými škárami. Fasáda je potom štruktúrovaná a nepôsobí plocho. Pri takýchto riešeniach je však použitá tepelná izolácia vystavená vyšším nárokom a je potrebná jej dôkladná ochrana pred vlhkosťou a nečistotami.

Podobné riešenie sa zvolilo aj pri obvodovom plášti troch bytových veží Sky Parku. Pri výbere hydroizolačného systému na použitej odvetranej fasáde bolo potrebné splniť štyri zásadné požiadavky: požiarnu odolnosť, UV stabilitu materiálu pri otvorených škárach, odolnosť proti vetru a difúznu otvorenosť.

Na zabezpečenie kompaktného a funkčného celku ochrany tepelnej izolácie prevetrávaného fasádneho systému tvoreného hliníkovým fasádnym obkladom a exoskeletom zo špeciálneho GRC betónu vystuženého sklenými vláknami sa použila fasádna fólia na báze polyesterovej textílie so špeciálnou akrylátovou vodotesnou vrstvou v kombinácii so systémovou páskou.

Vodotesná vrstva špeciálnej textílie a dlhodobá UV odolnosť zabezpečujú spoľahlivú ochranu tepelnej izolácie z vonkajšej strany. Hodnota Sd len 0,02 m umožňuje odparenie prípadnej vlhkosti z konštrukcie. Ďalšou dôležitou výhodou tejto kombinácie výrobkov je systémový certifikát triedy reakcie na oheň B, s1, d0 (ťažko horľavá) podľa STN EN 13501-1+A1. Pri výbere zohrala svoju úlohu aj vysoká UV odolnosť a vysoká pevnosť fólie. Keďže má stavba až 31 nadzemných podlaží, musí odolávať veľkým náporom vetra a tiež spĺňať prísne protipožiarne opatrenia.

Primárnou funkciou pásky bolo vyriešenie detailov v spojoch fólie, ich zabezpečenie proti vnikaniu dažďa, prípadne snehu, a napojenie na kotvy prestupujúce cez fasádnu fóliu. Sekundárnou funkciou bolo zabezpečenie vetrotesnej obálky budovy a tým zníženie energetických strát. Detail pod oplechovaním parapetov hliníkových okien zabezpečila štruktúrovaná rohož s difúznou fóliou.

TIP: Detail pod oplechovaním Štruktúrovaná rohož s difúznou fóliou zaisťuje neustály pohyb vzduchu na rubovej strane plechových pásov. Nopová štruktúra z tenkých vláken spoľahlivo odvádza vlhkosť, plech je uložený mäkko a voda sa nezdržiava pod plechom. Vďaka tomu nehrozí korózia v detailoch fasády.

Čo budete potrebovať

 • Difúzna fasádna hydroizolačná fólia
  DELTA®-FASSADE S
  použitie: pod fasádny obklad so škárami do 50 mm, plošná hmotnosť: približne 270 g/m2, šírka: 1,5 m, dĺžka kotúča: 50 m
 • UV stabilizovaná lepiaca páska
  DELTA®-TAPE FAS
  šírka: 60/100 mm, dĺžka kotúča: 20 m
 • Štruktúrovaná rohož
  DELTA®-TRELA
  odvádza kondenzát spod plechovej krytiny,
  výška nôp: 8 mm, útlm hluku: do 15 dB,
  šírka kotúča: 1,5 m, dĺžka kotúča: 30 m
 • Hliníkové kotvy
 • Minerálna vlna
 • Plastové tanierové kotvy
 • Hliníkový rošt
 • Kovové bondové fasádne kazety

01 | Hliníkové kotvy

Na obvodový železobetónový skelet sa osadili hliníkové kotvy budúcej prevetrávanej fasády.

Hliníkové kotvy
Hliníkové kotvy | Zdroj: Martin Matula

02 | Zateplenie fasády

Skelet sa zateplil fasádnou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s hrúbkou 200 až 300 mm (v závislosti od miesta použitia). Minerálna vlna sa lepila na železobetónový podklad a zabezpečila sa tanierovými kotvami proti sklzu.

Zateplenie fasády
Zateplenie fasády | Zdroj: Martin Matula

03 | Difúzna fasádna fólia

Na tepelnú izoláciu sa aplikovala difúzna hydroizolačná fólia, ktorá chráni minerálnu vlnu pred vlhkosťou. Fólia sa spája v mieste presahu pomocou systémovej UV stabilizovanej lepiacej pásky.

Difúzna fasádna fólia
Difúzna fasádna fólia | Zdroj: Martin Matula

04 | Upevnenie fasádnej fólie

Difúzna hydroizolačná fólia sa upevnila do vrstvy minerálnej vlny kotvením pomocou plastových tanierových kotiev.

Upevnenie fasádnej fólie
Upevnenie fasádnej fólie | Zdroj: Martin Matula

05 | Utesnenie detailov

Všetky detaily a priestupy v difúznej hydro­izolačnej fólii – hliníkové konzoly, ukončenia a napojenia na ostatné materiály (železobetón, detaily pri nadpraží hliníkového okna a pod.) – sa zabezpečili pred prenikaním vlhkosti pomocou UV stabilizovanej lepiacej pásky.

Utesnenie detailov
Utesnenie detailov | Zdroj: Martin Matula

06 | Detail pod parapetom

Detail pod parapetom hliníkového okna sa zabezpečil pomocou štruktúrovanej rohože, ktorá sa kladie nopovou štruktúrou vždy hore. Na štruktúrovanú rohož sa priamo aplikoval plechový parapet.

Detail pod parapetom
Detail pod parapetom | Zdroj: Martin Matula

07 | Hliníkový rošt

Na hliníkové konzoly, ktoré vytvorili odvetrávaciu medzeru, sa osadil hliníkový rošt, ktorý bolo potrebné rektifikovať.

Hliníkový rošt
Hliníkový rošt | Zdroj: Martin Matula

08 | Fasádne kazety

Na vyrovnaný rošt sa inštalovali kovové bondové fasádne kazety so škárou medzi spojmi 20 mm.

Fasádne kazety
Fasádne kazety | Zdroj: Martin Matula

09 | Škára medzi prvkami exoskeletu

Medzi prvkami bieleho exoskeletu zo špeciálneho GRC betónu vystuženého skleneným vláknom sa zachovala škára medzi spojmi so šírkou 30 mm.

Škára medzi prvkami exoskeletu
Škára medzi prvkami exoskeletu | Zdroj: Martin Matula
TEXT: Spracované z podkladov firmy Dörken
FOTO: Martin Matula

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 04/2020.