Rekonštrukcia objektu Čestného dvora s využitím cementotrieskových dosiek CETRIS®

V areáli barokovej pamiatky Valdštejnská lodžia v Jičíne sa práve dokončujú stavebné úpravy Čestného dvora, ktorý bol pôvodne hospodárskym objektom.

Po rozsiahlej dvojročnej rekonštrukcii vznikne viacúčelová sála s kompletným vybavením, audiovizuálnou technikou, so zásuvným hľadiskom, šatňou, s foyer, so sociálnym zázemím i skladom.

Novovybudované stenové deliace konštrukcie a podhľadové konštrukcie v interiéri sú opláštené cementotrieskovou doskou CETRIS®  BASIC tl. 12 mm v jednej alebo v dvoch vrstvách. Opláštenie zaisťuje požadovanú požiarnu odolnosť 30 – 45 minút. Obklad z cementotrieskových dosiek je zároveň ideálnym podkladom pre uskutočnené bezškárové povrchové úpravy ukončené gletovanou vápennou omietkou v štýle neskororenesančných omietok.

Zdroj: CIDEM Hranice

Samotné cementotrieskové dosky CETRIS® BASIC sú kotvené k tenkostenným pozinkovaným profilom – stenovým CW, pohľadovým CD – šraubami so zápustnou hlavou. Škáry medzi doskami CETRIS® sú vyplnené protipožiarnym tmelom. Pred uskutočnením povrchových úprav bola doska CETRIS® vybavená adhéznym mostíkom.

Zdroj: CIDEM Hranice

Všetko o doskách CETRIS®, ich vlastnostiach i použití nájdete na https://www.cetris.cz/

Zdroj: CIDEM Hranice, a.s.