Opláštenie výťahových šácht s atraktívnym dizajnom

Opláštenie oceľovej konštrukcie výťahovej šachty sa vykonáva pre dodržanie bezpečnostných podmienok prevádzky výťahu, ale aj pre zamedzenie prípadnému vhadzovaniu rôznych predmetov a vecí do priestorov šácht. Na opláštenie výťahovej šachty sú vhodné cementotrieskové dosky CETRIS®, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti prevádzky aj požiarnej bezpečnosti stavieb.

Z hľadiska funkčnosti je pre opláštenie výťahovej šachty dôležitá hlavne únosnosť, stabilita a mechanická odolnosť. Povrch opláštenia výťahovej šachty by mal byť dostatočne pevný a tvrdý, pretože výťahové šachty sú vystavené mechanickému zaťaženiu najmä pri pohybe osôb a sťahovaní predmetov na chodbách.

Požadované mechanické kritériá podľa normy ČSN EN 81-20 Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž výťahov – Výťahy na dopravu osôb a nákladov – Časť 20: Výťahy na dopravu osôb a nákladov spĺňa cementotriesková doska CETRIS® BASIC 12 mm. Táto norma stanovuje technické požiadavky a bezpečnostné predpisy na konštrukciu a inštaláciu osobných a nákladných výťahov.

Zdroj: CIDEM Hranice

Na bezpečnú prevádzku výťahu má opláštenie výťahovej šachty z dosiek CETRIS® BASIC hr. 12 mm potrebnú mechanickú pevnosť. Pri testoch nedošlo pri zaťažovaní so silou 1 000 N (100 kg) kolmo cez plochu s veľkosťou 0,30 m × 0,30 m steny k prekročeniu pružnej deformácie 15 mm a trvalej deformácie 1 mm.

Cementotriesková doska CETRIS® sa používa na opláštenie výťahových šácht pri rekonštrukciách existujúcich šácht, ako aj pri budovaní nových výťahových šácht. Samotné dosky CETRIS® sú kotvené k nosnej oceľovej konštrukcii šachty, doplnené o tenkostenné profily.

Pri montáži opláštenia sa dosky CETRIS® kotvia skrutkami so zapustenou hlavou, pri kladení je nutné ponechať vodorovnú a zvislú škáru so šírkou minimálne 5 mm. Pri kotvení dosky skrutkami sa vždy začína od vnútornej podpery, nakoniec sa ukotví v rohoch.

Pri rekonštrukciách existujúcich šácht v panelových domoch sa často využíva riešenie s vložením plastových H-profilov do vodorovnej škáry. Rohy šachty sa následne prekryjú plastovými alebo plechovými rohovými profilmi. Opláštenie je povrchovo upravené umývateľnou a oteruvzdornou farbou.

Zdroj: CIDEM Hranice

Možné je vyhotovenie opláštenia s priznanými zvislými aj vodorovnými škárami, ktoré zostanú pohľadové. Tento spôsob bol použitý pri opláštení výťahovej šachty, vybudovanej pri oprave Jurkovičovej vily v Brne. Počas citlivej rekonštrukcie bola nosná oceľová konštrukcia výťahovej šachty do domu vložená zhora pri demontovanej streche.

Samotný plášť šachty je navrhnutý prevažne z trojuholníkových formátov, ktoré vyžadujú presné opracovanie a dôkladnú montáž. Výrobca cementotrieskových dosiek disponuje moderným strojným vybavením umožňujúcim opracovanie dosiek CETRIS® aj na nepravidelné geometrie vrátane opracovania hrán a predvŕtania otvorov na samotné kotvenie dosiek.

Viac informácií nájdete tu https://www.cetris.cz/systemy/vytahove-sachty/.

Zdroj: CIDEM Hranice, a.s.