Výplne zábradlia z dosiek CETRIS® s vyššou intenzitou nárazu

Lodžie a balkóny sú architektonické prvky, ktoré stvárnením a farebnosťou dokážu posunúť celkový dojem z domu na úplne inú úroveň. Vzhľad je pritom iba jednou z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musí výplň zábradlia spĺňať.

Samotné zábradlie lodžií a balkónov je vlastne konštrukcia, ktorá chráni osoby pred pádom do hĺbky, a teda chráni zdravie a život. Preto je pri návrhu a realizácii tejto konštrukcie potrebné dodržiavať predpísané požiadavky a správne dimenzovať všetky konštrukčné časti: kotvenie, stĺpy, držadlo a výplň.

Pri výplniach uchytených mechanicky, teda výplniach z doskových materiálov a zo skla, je vždy potrebné skontrolovať odolnosť proti nárazu podľa prílohy B normy ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia, aby sa overila ich únosnosť a stabilita.

Zdroj: CIDEM Hranice

Samotná skúška slúži na preukázanie bezpečnosti konštrukcie a výplne zábradlia pri náraze osoby. Podstatou skúšky je vystavenie konštrukcie zábradlia účinku nárazu skúšobného telesa dopadajúceho s požadovanou energiou kolmo na povrch výplne. Nárazovým telesom je pre doskové výplne vak s hmotnosťou 50 kg, ktorý obsahuje guľôčky z tvrdeného skla.

Ide o tzv. kyvadlovú skúšku, pri ktorej je nárazová energia výsledkom hmotnosti telesa zaveseného ako kyvadlo a výšky pádu. Bod nárazu smeruje do miest s najmenšou odolnosťou výplne. Po aplikácii požadovanej energie na zábradlie nesmie dôjsť k žiadnemu závažnému poškodeniu konštrukcie špecifikovanému v ČSN 74 3305.

Doposiaľ výrobca dosiek CETRIS®, akciová spoločnosť CIDEM Hranice, ponúkal odskúšané skladby výplní zábradlia pre úžitkové kategórie podľa ČSN EN 1991-1-1 A a B, teda občianske a kancelárske objekty. V tomto prípade (energia nárazu 250 J) vyhoveli nasledujúce skladby:

  • cementotriesková doska CETRIS® BASIC 14 mm, kotvená k rámu s vnútornými výstuhami s odstupom zvislých výstuh max. 625 mm;
  • cementotriesková doska CETRIS® BASIC 16 mm v systéme skrytého kotvenia – doska CETRIS® je olištovaná – vložená do F profilu, ktorý je k rámu ukotvený nitmi. K vnútornej zvislej výstuhe (odstup max. 625 mm) je doska CETRIS® prilepená lepidlom (DenBraven Mamut Glue High Tack). Pri tom istom spôsobe uchytenia vyhovuje aj doska CETRIS® s hrúbkou 10 mm, podmienkou sú vnútorné výstuhy s osovou vzdialenosťou max. 420 mm.
Zdroj: CIDEM Hranice

Vzhľadom na dopyt zo strany zákazníkov na skladbu výplne zábradlia pre verejné a administratívne budovy (napr. múzeá, športové haly – tribúny…) boli v akreditovanej skúšobni Ikates Teplice, s. r. o., vykonané skúšky dosiek aj na vyššiu intenzitu energie nárazu – 466 J. V tomto prípade (vak s hmotnosťou 50 kg dopadá na výplň z výšky 950 mm) vyhoveli nasledujúce skladby :

  • cementotriesková doska CETRIS® BASIC 14 mm, kotvená k rámu s vnútornými výstuhami, s odstupom zvislých výstuh max. 400 mm;
  • cementotriesková doska CETRIS® BASIC 18 mm, kotvená k rámu s vnútornými výstuhami, s odstupom zvislých výstuh max. 625 mm.

Pri realizácii výplní zábradlia z dosiek CETRIS® je potrebné dodržať rovnaké zásady ako pri fasádnych aplikáciách, a to:

– dosky sa kladú so škárou s min. šírkou 5 mm (pri použití dosiek CETRIS® s dĺžkou až 3 350 mm sa škára rozširuje na 10 mm);

– v doske CETRIS® je predvŕtaný otvor (priemer predvŕtania 8 mm pre dosku s rozmerom do 1 600 mm, priemer predvŕtania 10 mm pre dosku s rozmerom nad 1 600 mm);

– na kotvenie sa využívajú šrauby s podložkou a tesniacou gumou alebo nitmi;

– poloha krajného šraubu/nitu od zvislej hrany je min. 30 mm, od vodorovnej hrany min.    70 mm, maximálna vzdialenosť vrutov v smere zvislej podpory je 400 mm.

Zdroj: CIDEM Hranice

Podrobné informácie nájdete na https://www.cetris.cz/systemy/balkonove-aplikace/.

Zdroj: PR článok CIDEM Hranice, a.s.