Odborné rady, ako sa vyhnúť chybám pri opláštení z dosiek CETRIS®

Zdroj: CIDEM Hranice

Cementotrieskové dosky vyrábané už od roku 1991 pod obchodným názvom CETRIS® sú vhodné nielen do vnútorného prostredia, ale aj do exteriéru. Medzi najčastejšie aplikácie patria suché montované podlahy, steny, podhľady, opláštenie budov a protipožiarne aplikácie. Na správne zabudovanie dosiek na stavbe a ich dokonalé fungovanie je však nutné zohľadniť ich špecifické vlastnosti a predovšetkým dodržať odporúčané technologické predpisy.

Nezabudnite na dilatáciu

Cementotriesková doska CETRIS® je zložená z drevnej hmoty, cementu, vody a hydratačných prísad. Jednou z vlastností tohto výrobku, ktorý obsahuje podiel drevnej hmoty, je lineárna rozťažnosť a zmrštenie pri zmenách vlhkosti ovzdušia. Toto prirodzené správanie je nutné zohľadniť najmä pri použití dosiek CETRIS® v exteriéri, kde je potrebné umožniť doskám CETRIS® dilatovať. Treba zdôrazniť, že rozmerové zmeny nemajú na ich kvalitu ani trvanlivosť žiadny vplyv.

Správne kotvy a škáry

Pokiaľ je doska CETRIS® použitá na opláštenie steny, podhľadu, prípadne sokla vo vonkajšom prostredí, kotvenie dosky sa rieši do predvŕtaných otvorov – posuvných bodov s priemerom 10 mm.

Kotvenie nevhodným typom skrutky so zápustnou hlavou, dosky CETRIS sú kladené nesprávne na zraz bez škáry.
Kotvenie nevhodným typom skrutky so zápustnou hlavou, dosky CETRIS sú kladené nesprávne na zraz bez škáry. | Zdroj: CIDEM Hranice

Fixácia sa rieši skrutkami s podložkou a tesniacou gumou (EPDM), prípadne nitmi s priemerom kotviaceho prvku do 5 mm. Nutné je umožniť zmrštenie/roztiahnutie dosky CETRIS® v mieste kotvenia, preto pri skrutkovaní nesmie dôjsť pri uťahovaní k zatlačeniu podložky do dosky. Pri nitovaní je nutné použiť dištančný nadstavec – aby vznikla vôľa medzi hlavou nitu a samotnou doskou.

Na zaistenie polohy dosky je vždy minimálne jeden bod riešený ako pevný (predvŕtanie je zhodné s priemerom skrutky/nitu), zároveň je nutné dodržať minimálne odstupy krajných otvorov od zvislých a vodorovných hrán.

Bohužiaľ, stále sa objavujú prípady chybnej montáže fasádnych obkladov z dosiek CETRIS®, keď sa kotvenie rieši skrutkami so zápustnou hlavou, prípadne dosky CETRIS® nie sú dostatočne predvŕtané alebo dokonca nie sú vôbec priznané škáry medzi doskami CETRIS®.

Nízky odstup krajných skrutiek od hrany dosky CETRIS.
Nízky odstup krajných skrutiek od hrany dosky CETRIS. | Zdroj: CIDEM Hranice

V týchto prípadoch potom nastáva praskanie cementotrieskovej dosky CETRIS®, a to najmä v miestach s uchytením v rohu. Podrobný technologický postup montáže nájdete na www.cetris.cz.

Nesprávne realizovaná povrchová úprava znamená poškodenie

Strata farebného odtieňa vrchného náteru dosiek CETRIS.
Strata farebného odtieňa vrchného náteru dosiek CETRIS. | Zdroj: CIDEM Hranice

Nemenej dôležité je potom aj dodržiavanie predpísaného postupu pri vyhotovení povrchových úprav. Najčastejšie používanou povrchovou úpravou cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC je náter. Náterové hmoty však musia na tento účel vzhľadom na použitie dosiek (exteriér – fasádne obklady) splniť niekoľko požiadaviek. Pri vyhotovení náterov na stavbách dochádza k aplikácii nevhodných farieb, prípadne k nedodržaniu stanovených postupov, čo spôsobuje najčastejšie tieto defekty:

vápenné výkvety. Najčastejšie dochádza k vzniku vápenného výkvetu pri nedostatočnej hrúbke povrchovej úpravy, prípadne pri úplnej absencii nánosu základnej farby, a to aj na rubovej – zadnej – strane dosky.

Pokiaľ sa nerieši odstránenie vzniknutého vápenného výkvetu na povrchovej úprave včas, dochádza k degradácii samotného náteru a nezvratnej zmene farebného odtieňa. V takom prípade už samotné čistenie nepostačí a je nutné po očistení naniesť 1 až 2 nátery náterovej hmoty vhodnej na povrchovú úpravu minerálnych podkladov.

– odlupovanie, praskanie náteru. Tento jav nastáva pri nedostatočnom očistení podkladu od prachu, nečistôt, olejov, mastnoty a pri nenanesení penetračného náteru.

– strata farebného odtieňa. K vyblednutiu farebného odtieňa dochádza najmä pri absencii, prípadne nedostatočnej hrúbke základného náteru. Základný náter v podstate stabilizuje – „neutralizuje“ – podklad, teda celú dosku. K vyblednutiu farebného odtieňa môže dôjsť aj po použití vrchnej náterovej hmoty obsahujúcej pigmenty s nízkou odolnosťou vo vonkajšom prostredí.

Pred vyhotovením omietok na dosky CETRIS je nutné najprv nalepiť fasádnu izoláciu.
Pred vyhotovením omietok na dosky CETRIS je nutné najprv nalepiť fasádnu izoláciu. | Zdroj: CIDEM Hranice

Špecifický technologický postup je stanovený na vyhotovenie omietok na dosky CETRIS®  BASIC v exteriéri.

Najprv je nutné na napenetrovaný podklad prilepiť a mechanicky ukotviť separačnú vrstvu fasádneho izolantu s hr. min. 30 mm, potom nasleduje stierka s výstužnou tkaninou a omietka. Pri absencii separačnej vrstvy fasádnej izolácie dochádza k vzniku trhliniek v omietke, v mieste škár medzi doskami CETRIS®.

Zdroj: PR článok CIDEM Hranice, a.s.