Obklad vonkajšieho schodiska (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na obkladanie vonkajšieho schodiska dlažbou je potrebné použiť lepidlá určené do exteriéru. Vhodné sú rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlá, ktoré umožňujú lepenie na tenkú vrstvu a pochôdznosť schodiska už po 2 h.

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu, nesúdržných vrstiev, mastnôt a iných separačných prostriedkov. Veľmi nasiakavé podklady je potrebné pred lepením zvlhčiť alebo upraviť vhodnou penetráciou podľa typu podkladu. Z povrchu anhydritového poteru je potrebné zbrúsiť vrstvu vyplaveného spojiva, brúsny prach dôkladne odstrániť priemyselným vysávačom a povrch upraviť náterom na zníženie nasiakavosti.

Spracovanie lepidla

Obsah vreca sa zmieša s vodou (20 kg/4 l) pomocou nízkootáčkového miešadla (max. 500 ot./min.) na homogénnu zmes s plastickou konzistenciou bez hrudiek. Nechá sa približne 5 min odležať a opätovne sa premieša. Čerstvá zmes lepiacej malty sa natiahne na pripravený podklad oceľovým hladidlom celoplošne v súvislej vrstve, aby sa zabezpečilo celoplošné prilepenie dlažby.

Po nanesení sa povrch vrstvy lepidla učeše zubovou stranou hladidla. Do takto pripraveného maltového lôžka sa postupne kladie dlažba. Lepiacu maltu je potrebné nanášať len na plochu, ktorú možno počas času otvorenia lepidla (približne 10 min) obložiť. Najskôr sa dlažba položí na schodiskové stupne a následne na podestu. S kladením dlažby sa začína od rohov schodiska. Nalepenú dlažbu možno škárovať po približne 2 až 3 h.

TIP: Výpočet množstva dlažby Na zabezpečenie presného výpočtu množstva dlažby je potrebné uviesť presné rozmery schodiskových stupňov (šírka, hĺbka), podstupníc (výška, šírka), ich počet a rozmery podesty. Vždy je potrebné počítať s 30 % rezervou

Čo budete potrebovať

 • Rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo
  quick-mix BKS
  spotreba: približne 1,3 kg/m2
  (na 1 mm hrúbky nanesenej vrstvy,
  v závislosti od veľkosti zuba hladidla),
  papierové vrece 10 a 20 kg, 20 kg 20,23 €
 • Flexibilná škárovacia malta
  quick-mix FFU (šírka škáry 2 až 12 mm)
  spotreba: približne 0,5 kg/m2
  (v závislosti od hĺbky a šírky škáry),
  papierové vrece, 5 kg 6,92 €
 • Náradie a pomôcky
  plastové vedro
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  murárska lyžica
  zubové oceľové hladidlo
  gumené kladivo
  skladací meter
  vodováha
  ceruzka
  uholník
  obkladačské krížiky
  jednoručná uhlová brúska
  ochranné okuliare

01 | Príprava podkladu

Povrch betónového schodiska sa očistí od voľných častí, prachu a ďalších nesúdržných vrstiev. Veľmi nasiakavý podklad sa navlhčí vodou alebo sa natrie vhodnou penetráciou.

Príprava podkladu
Príprava podkladu | Zdroj: Quick-mix

02 | Rozloženie dlažby „nasucho“

Na pripravený podklad sa položí dlažba najskôr „nasucho“, aby bola zrejmá väzba a potrebné odrezky. Pri rozkladaní dlažby je potrebné zohľadniť požadovanú šírku škáry. Časti s rozličnými uhlami sa ponechajú voľné.

Rozloženie dlažby „nasucho“
Rozloženie dlažby „nasucho“ | Zdroj: Quick-mix

03 | Dlažba na rohoch

Na rohoch schodiska sa kladie dlažba našikmo. Potrebné zrezanie jednotlivých dlažobných prvkov do uhla sa odmeria pomocou vodováhy a skladacieho metra.

Dlažba na rohoch
Dlažba na rohoch | Zdroj: Quick-mix

04 | Prenesenie rozmerov

Namerané rozmery a uhol sa prenesú pomocou vodováhy a ceruzky na dlažobné prvky.

Prenesenie rozmerov
Prenesenie rozmerov | Zdroj: Quick-mix

05 | Rozrezanie dlažby

Na rozrezanie dlažobného prvku sa použije uhlová brúska. Pri práci s uhlovou brúskou je potrebné používať ochranné okuliare.

Rozrezanie dlažby
Rozrezanie dlažby | Zdroj: Quick-mix

06 | Spracovanie lepidla

Obsah vreca sa zmieša s vodou nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes s plastickou konzistenciou bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. Čerstvá zmes lepidla sa nanesie zubovým hladidlom najskôr na hornú plochu schodu a potom na sokel. Postupuje sa po jednom schode.

Spracovanie lepidla
Spracovanie lepidla | Zdroj: Quick-mix