8 / 12
Technicky náročný detail na streche bol vikier v tvare volského oka. 02