6 / 12
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 03