Skelet budovy pre papierenský stroj 02

SCP Mondi realizuje výstavbu nového papierenského stroja

Partneri sekcie:

Spoločnosť Mondi SCP realizuje vo svojom Ružomberskom podniku výstavbu nového stroja na kartónový papier s bielym povrchom, ktorý je súčasťou investičného projektu ECO plus v hodnote 340 miliónov eur.

Súčasťou tohto veľkého investičného zámeru je hlavný stavebný objekt SO 24.A (PM19) a SO 24.B (OCC) čo sú budovy pre samotný papierenský stroj ktorých súčasťou je stolica pre papierenský stroj. Objekt je v prevažnej časti pôdorysu dvojpodlažný, horná hrana stropu sa nachádza na úrovni +7,7m čo tvorí plato pre inštaláciu samotného papierenského stroja.

Objekt je pôdorysného rozmeru 337,5x33m až 51m s výškou 23,85m. Hlavný nosný systém tvorí prefabrikovaná rámová konštrukcia votknutá do sústavy pilot ukončených hlavicou so zabudovaným kotvením cez peikko kotvy.

Skelet budovy pre papierenský stroj 03

Samotný skelet je unikátny svojim technickým riešením kde sú prevažne na prípojoch použité zabudované kotevné prvky beco/copra, čím je z hľadiska statiky zabezpečená spojitosť nosníkov a tým ich optimálne využitie a redukcia celkovej výšky stropnej konštrukcie ako aj zabezpečenie tuhých styčníkov v úrovni stropov, čo zvyšuje kompletnú tuhosť a stabilitu objektu. Samotná stropná konštrukcia sa skladá z filigránových panelov a monolitickej nadbetonávky. Filigránové panely boli navrhnuté z montážneho hľadiska ako samonosné a počas montáže a betonáže neboli dodatočne podstojkované.

Skelet budovy pre papierenský stroj 01

Dodávateľ časti betónových konštrukcií je spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. , ktorá má výrobu vlastných prefabrikovaných konštrukcií v závode Sereď. Tento závod je najväčší a najskúsenejší v rámci Slovenskej republiky z hľadiska výrobných kapacít. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a Know-how je výroba a tím technikov schopní realizovať tak rozsiahle projekty v krátkom časovom horizonte a vo vysokej kvalite. Ako dlhoročný partner spoločnosti STRABAG PaIS spracovala výrobnú dokumentáciu pre túto strategickú zákazku roka 2019 spoločnosť STAT-KON s.r.o.

Ing. Juraj Letko
konateľ spoločnosti STAT-KON s.r.o.
www.stat-kon.sk