Asfaltové pásy: Čo je COOL ROOF efekt a prečo znižuje náklady?

Partneri sekcie:

POLYELAST EXTRA MK 5 REFLEKT patrí medzi modifikované asfaltové pásy slúžiaci ako strešná a hydroizolačná membrána.

Vďaka bielej bridlici s vysokým odrazom slnka asfaltový pás umožňuje strešnému plášťu získať efekt „COOL ROOF“. V dôsledku toho sa strešná krytina nezohrieva a priestory pod strechou (podkrovia alebo technické miestnosti) uchovávajú príjemnú teplotu.

POLYELAST EXTRA MK 5 REFLEKT je vhodný ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť. POLYELAST EXTRA MK 5 REFLEKT je možné použiť na novostavbu alebo taktiež na renováciu striech.

Strešný plášť Krajskej prokuratúry v Nitre - Rozloha 1200 m2
Strešný plášť Krajskej prokuratúry v Nitre – Rozloha 1200 m2 | Zdroj: BITUMAT

Výhody materiálu:

  • Znižuje náklady na energiu, na klimatizáciu priestorov pod strechou o 10-30%.
  • Zvyšuje životnosť strechy: vysoká odrazivosť znižuje vplyv UV žiarenia na hydroizolačnú vrstvu.
  • Zachováva estetický vzhľad strechy, vďaka bielej bridlici.
Renovácia strešného plášťa Krajskej prokuratúry Nitra
Renovácia strešného plášťa Krajskej prokuratúry Nitra | Zdroj: BITUMAT

www.bitumat.sk