Vodotesná hydroizolačná membrána na plochej streche (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podklad musí byť pevný, súdržný, suchý, prípadne s nízkou zostatkovou vlhkosťou.

Na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy plochej strechy sa na Slovensku najčastejšie používajú pásy na báze modifikovaných bitúmenov alebo fólie na báze vysokokvalitného polyvinylchloridu (PVC). Svoju dlhoročnú obľubu si získali mnohými vlastnosťami, od jednoduchej a rýchlej aplikácie cez odolnosť proti UV žiareniu, dlhodobú trvanlivosť, vysoké mechanické parametre až po to najdôležitejšie – dokonalé zaizolovanie strešnej konštrukcie proti vode.

Vhodnú alternatívu k týmto tradičným spôso­bom hydroizolovania plochej strechy predstavuje striekaná izolácia na báze polyurea v systémovej skladbe. Hrúbka vodotesnej membrány je 3 mm.

Špeciálne vlastnosti výrobkov poly­urea umožňujú ich použitie nielen na nových konštrukciách, ale aj pri oprave starších bytových domov s nefunkčnou pôvodnou bitúmenovou natavovanou izoláciou. Systémy polyurea možno apli­kovať priamo na pôvodné bitúmenové pásy ošetrené vhodným penetračným náterom.

INFO O MATERIÁLI:
» Dvojzložková, hybridná polyurea membrána bez obsahu rozpúšťadiel určená na strojnú aplikáciu použitím vysokotlakového striekacieho zariadenia na spracovanie dvojzložkových výrobkov, vhodná na zhotovovanie vodotesnej ochrany mostoviek a plochých striech.

Čo budete potrebovať

 • Dvojzložkový epoxidový základný náter
  Primer SN
  spotreba: 0,3 až 0,6 kg/m2 (v závislosti od vlastností podkladu), balenie 20 kg (komponent A – 16 kg, komponent B – 4 kg), 20 kg
 • Kremičitý piesok
 • Hydroizolácia na báze polyurea
  Purtop 400 M
  spotreba: 0,3 až 0,6 kg/m2 (betónový podklad), kovové nádoby (komponent A – 210 kg, komponent B – 225 kg)
  alebo
  Purtop 1000
  spotreba: 0,3 až 0,6 kg/m2 (betónový podklad), kovové nádoby (komponent A – 220 kg, komponent B – 225 kg)
 • Náradie
  priemyselný vysávač
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  hladká kovová stierka
  vysokotlakové striekacie zariadenie
  samočistiaca pištoľ
  ochranný odev a pomôcky

01 | Podkladová konštrukcia

Podklad musí byť pevný, súdržný, suchý, prípadne s nízkou zostatkovou vlhkosťou. Z povrchu sa odstránia nesúdržné časti, prach, nátery, olej alebo iné materiály, ktoré by mohli znižovať priľnavosť.
01 | Podkladová konštrukcia
01 | Podkladová konštrukcia | Zdroj: Mapei

02 | Základný náter

Očistený podklad je potrebné ošetriť dvoj­ zložkovým epoxidovým základným náterom, ktorý sa pripraví naliatím komponentu B do komponentu A.
02 | Základný náter
02 | Základný náter | Zdroj: Mapei

03 | Zmiešanie základného náteru

Obidve zložky základného náteru sa opatrne zmiešajú nízkootáčkovým elektrickým miešad­lom, až kým nevznikne homogénna zmes.
03 | Zmiešanie základného náteru
03 | Zmiešanie základného náteru | Zdroj: Mapei