Izolovanie podzemných častí stavby (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode.

Krok 4: Výstužná vrstva

Na preklenutie trhlín sa odporúča prvú vrstvu vystužiť sklotextilnou tkaninou (tkanina zo sklených vláken odolná proti alkáliám). Sklotextilná tkanina sa vloží do čerstvo nanesenej stierky a zapracuje sa tak, aby bola prekrytá min. 1 mm vrstvou stierky. Pásy tkaniny sa ukladajú so vzájomným presahom 100 mm.

04 Výstužná vrstva
04 Výstužná vrstva |

Krok 5: Vystuženie rohov

Na rohoch stavby sa sklotextilná tkanina ukladá priebežne. Pásy tkaniny sa uložia do lôžka z podkladovej stierky tak, aby na jednej strane presahovali za hranu minimálne 200 mm a na druhej strane sa prekrývali minimálne o 100 mm.

05 Vystuženie rohov
05 Vystuženie rohov |

Krok 6: Druhá vrstva izolačnej stierky

Po uplynutí času schnutia (približne 24 hodín) sa nanesie druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky. Výsledná hrúbka vrstvy hydroizolačnej stierky musí byť minimálne 3 mm.

06 Druhá vrstva izolačnej stierky
06 Druhá vrstva izolačnej stierky |

Krok 7: Perimetrická (soklová) izolácia

Hrubovrstvová izolačná stierka sa nanesie na izolačné dosky po obvode v hrúbke 20 až 30 mm a uprostred dosky bodovo na 3 miesta (minimálne pokrytie na rube dosky musí byť 40 až 60 %).

07 Perimetrická soklová izolácia
07 Perimetrická soklová izolácia |

Krok 8: Lepenie izolačných dosiek

Izolačné dosky sa nalepia na napenetrovaný podklad s vytvrdnutou hrubovrstvovou izolačnou stierkou. Dosky sa priložia a pritlačia na stenu. Na 24 hodín je potrebné nalepené izolačné dosky lokálne pritlačiť k podkladu.

08 Lepenie izolačných dosiek
08 Lepenie izolačných dosiek |

 

Text + foto: spracované z podkladov firmy Murexin
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.

03 DETAIL suterenna stena Malik
01 Príprava podkladu
02 Penetračný náter
03 Prvá vrstva izolačnej stierky
04 Výstužná vrstva
05 Vystuženie rohov
06 Druhá vrstva izolačnej stierky
07 Perimetrická soklová izolácia