Partneri sekcie:
Zabezpečenie stability stien výkopov

Zabezpečenie stability stien výkopov

Nestabilné steny výkopov a zárezov môžu zapríčiniť porušenie podzemných častí stavebných konštrukcií a spôsobiť vážne zranenia, a dokonca smrť ľudí. Pri návrhu zabezpečenia výkopov treba zohľadňovať vlastnosti zemín a ich zmeny vyvolané vodou alebo seizmickými …
Informačný systém diaľnic Slovenska

Informačný systém diaľnic Slovenska

Diaľnice, ktoré sú súčasťou automobilovej cestnej siete, sa na Slovensku budujú tak, aby čo najlepšie vyhovovali medzinárodným európskym štandardom z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky. Významnou mierou k tomu dnes prispievajú technologické zariadenia určené na …
Najčastejšie príčiny zlyhania strešných konštrukcií

Najčastejšie príčiny zlyhania strešných konštrukcií

Pri návrhu strešných konštrukcií je veľmi dôležité pristupovať ku každej konštrukcii individuálne a zohľadniť všetky faktory, ktoré vplývajú na jej únosnosť a životnosť. Analýza priebehu havárií konštrukcií ukazuje, že hlavnou príčinou kolapsu konštrukčných prvkov je …
Technologický postup kladenia hydroizolačnej fólie

Technologický postup kladenia hydroizolačnej fólie

Hydroizolačné fólie sa voľne kladú na vodorovný podklad zodpovedajúci požiadavkám. Na zvislých a šikmých plochách sa hydroizolačné súvrstvie mechanicky kotví k podkladu. Na pripravené podkladové vrstvy sa najprv položí podkladová a separačná textília, potom sa …
Padá sneh a padajú strechy – ponaučenie nielen pre investorov

Padá sneh a padajú strechy – ponaučenie nielen pre investorov

V poslednom čase sa veľa hovorilo o haváriách strešných konštrukcií, ktoré niekde mali aj tragické následky (napr. Zimný štadión v bavorskom Bad Reichenhalle, výstavný pavilón v poľských Katoviciach) a vždy nepriaznivé ekonomické dôsledky. Veľa sa …
Teplovodné podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie

Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa už pri výrazne nižších teplotách v miestnosti dostaví pocit komfortu. Na základe vysokého tepelného výkonu (80 až 120W/m2 pri nižších teplotách na prívode (32 až …
Fasádne nátery

Fasádne nátery

Náter ako vonkajšia povrchová vrstva fasády má chrániť murivo a esteticky dopĺňať celok. Tieto úlohy však môže plniť iba vtedy, keď novostavba spĺňa požiadavky kladené na stavebnú predprípravu a keď sa pri sanácii správne posúdi …
Technické požiadavky pálenej strešnej krytiny

Technické požiadavky pálenej strešnej krytiny

Vypálená škridla odoláva agresívnemu prostrediu a nepoškodzujú ju ani kyslé dažde, ani vtačí trus (teda kyseliny a huby). Odolnosť povrchu pálenej škridly proti usádzaniu rôznych machov a lišajníkov podstatne zvyšuje hladkosť jej povrchu a nízku …
Bauma 2007 opäť väčšia

Bauma 2007 opäť väčšia

Mníchovský veľtrh bauma je najväčšou stavbárskou udalosťou svetového významu. Tohtoročná bauma s viac ako 530 tisíc štvorcovými metrami výstavnej plochy v halách a na vonkajších priestranstvách bude zatiaľ najväčším veľtrhom, ktorý sa kedy v Mníchove …

Vaillant v Nitre

Blížiaca sa výstava Aqua-therm 2007 v Nitre napĺňa odbornú verejnosť očakávaním v oblasti noviniek a zaujímavostí od známych značiek. Firmy sa snažia svojich klientov zaujať a upútať. Výnimkou nie je ani firma Vaillant, ktorá si …
Príčiny vzniku korózie

Príčiny vzniku korózie

Korózia je jav, pri ktorom dochádza chemickými alebo elektrochemickými reakciami k  premene kovov, a to za prítomnosti účinných látok z prostredia. Klasifikácia a prehľad príčin vzniku korózie vám môžu uľahčiť rozhodnutie, či poškodený potrubný systém …
Prevádzkové strechy z hľadiska tepelnej techniky

Prevádzkové strechy z hľadiska tepelnej techniky

O čoraz väčšej obľúbenosti prevádzkových striech sa môžeme ľahko presvedčiť, stačí navštíviť niektorú z mnohých obchodných alebo priemyselných zón, administratívnych či zábavných centier. S prevádzkovými strechami sa však môžeme stretnúť aj na menších stavbách, napríklad …
Realizácia cementových poterov

Realizácia cementových poterov

Podklad, na ktorý sa aplikuje cementový poter, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý, bez zvyškov starých náterov, resp. lepidiel. V prípade nečistého alebo nesúdržného …