Partneri sekcie:
Odpadávanie vonkajších omietok

Odpadávanie vonkajších omietok

Pri vonkajších omietkach vystupujú do popredia dva okruhy problémov: odpadávanie omietky a vznik trhlín v omietke. Odpadávanie omietky je častou poruchou stavieb. Tomuto javu môžeme predísť správnym technologickým postupom a výberom vhodného materiálu.
Poruchy vnútorných vodovodov a ich lokalizácia

Poruchy vnútorných vodovodov a ich lokalizácia

Vnútorný aj vonkajší povrch každého vodovodného potrubia je vystavený vplyvom, ktoré spôsobujú jeho poruchy. Cieľom tohto článku je na základe klasifikácie porúch sprehľadniť príčiny ich vzniku a navrhnúť preventívnu ochranu ešte pred ich možným výskytom.
Kotvenie vonkajších obkladových prvkov

Kotvenie vonkajších obkladových prvkov

Každý druh obkladu má svoj systém kotvenia a zabezpečenia statickej schémy. Pri kombinácii rôznych systémov alebo pri kombinácii roštu z jedného systému a použití obkladových dosiek iného systému sa musia zvážiť požiadavky na kotvenie, ktoré …
Energetická náročnosť bytovej výstavby na Slovensku

Energetická náročnosť bytovej výstavby na Slovensku

Energetickú náročnosť bytovej výstavby ovplyvňujú najmä klimatické faktory, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, ale aj samotné architektonické riešenie bytov. Z celoslovenského hľadiska je zrejmý postupný trend znižovania spotreby tepla na vykurovanie. Napriek tomu možno konštatovať, že …
Technologické zásady návrhu a montáže debnenia

Technologické zásady návrhu a montáže debnenia

Technici zaoberajúci sa návrhom debnení musia v čoraz väčšej miere riešiť zvýšené požiadavky na debniace konštrukcie, konštrukcie s väčším zaťažením, konštrukcie debnené vo veľkých výškach a konštrukcie, pri ktorých je časový harmonogram výstavby natoľko stlačený, …
Prečo vystužovať betóny vláknami?

Prečo vystužovať betóny vláknami?

Vystuženie vláknami môže zlepšiť tie vlastnosti betónu, ktoré sa všeobecne vnímajú nie ako jeho prednosti, ale ako tie, v ktorých betón tak trocha zaostáva za niektorými inými konštrukčnými materiálmi. Je to najmä zjavne menšia pevnosť …
Aktívne k pasívnym domom

Aktívne k pasívnym domom

Na Slovensku sa o nízkoenergetických ale aj o pasívnych domoch čoraz viac hovorí, postoj verejnosti a záujem o šetrenie energií sa postupne mení k lepšiemu. Tento záujem sa však zatiaľ do reálneho stavania pasívnych domov …
Most Apollo víťazom dvanásteho ročníka súťaže Stavba roka 2006

Most Apollo víťazom dvanásteho ročníka súťaže Stavba roka 2006

Súťaž Stavba roka prezentuje odbornej i laickej verejnosti nielen realizované stavebné dielo na Slovensku, ale aj hlavných účastníkov výstavby:  stavebníkov, autorov architektonického riešenia, projektantov a zhotoviteľov. V tomto ročníku porota posudzovala 27 stavebných diel. Do …

2. ročník medzinárodnej konferencie Pasivní domy 2006

Po úspešnom prvom ročníku pripravili organizátori konferencie jej pokračovanie. Cieľom je opäť odovzdať doterajšie skúsenosti z realizácií energeticky úsporných stavieb. O túto problematiku je medzi účastníkmi opäť veľký záujem. Prihlásení sú prednášajúci, odborníci zo stavebníctva, …

Ideálna strecha nad podkrovím

Správne navrhnutá a dobre zateplená šikmá strecha prináša okrem príjemného podkrovného bývania i úsporu energie. Pri výbere tepelnej izolácie pritom treba mať na zreteli jej tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré najlepšie odzrkadľuje súčiniteľ tepelnej vodivosti, eventuálne hodnota …

Presný ako … tehla

Ak zvažujete, či postavíte dom z toho, či onoho materiálu, a rozhodujete sa medzi rôznymi murovacími materiálmi, veľkým plusom môžu byť presné rozmery, ktoré umožňujú murovať rýchlo, presne a s malou spotrebou lepiacej malty. Presné …