Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Nová triedička Traserscreen: jednoduchá obsluha a revolučná návratnosť

image 65887 25 v1

Keď si človek myslí, že ho už nič nové nedokáže prekvapiť a videl všetko, prichádza DB Engineering zo Slovenska. Ak ste niekedy potrebovali na stavbe, u zákazníka, vo firme alebo v malom priestore pretriediť hlinu, štrk, piesok, stavebnú sutinu, drvenú horninu, drvený asfalt, uhlie, kompost, drevnú štiepku alebo niečo neštandardné, ako sú kukurica alebo nábojnice, mali ste dve alternatívy, ako postupovať.

Buď odviezť všetok materiál na triediacu linku alebo doviezť na miesto veľkú triedičku. S tým je ale spojená náročná logistika, skladovanie a preprava, prípadne aj použitie ťahača s podvalníkom a obsluha dvomi-tromi ľuďmi. V prvom rade sú to ale nemalé náklady na zaobstaranie alebo prenájom takéhoto zariadenia a obsluhy.

DB Engineering využíva dieru na trhu a ponúka riešenie, a to triedičku Traserscreen DB-100, ktorá je sama osebe mobilná. Na jej transport postačuje osobné alebo úžitkové vozidlo, ktoré je spôsobilé na ťahanie prívesných zariadení z kategórie O2 (2,8 t). Na jej obsluhu stačí len jeden človek. Navyše, náklady na jej zaobstaranie nie sú astronomicky vysoké, hoci stroj je dostatočne výkonný na to, aby mohol súťažiť so svojimi väčšími konkurentmi.

Srdcom zariadenia je naftový agregát s výkonom 8,5 konských síl, (6,3 kW), ktorý má dve funkcie. Jednou je zmena polohy stroja z prepravnej do pracovnej. V ideálnych podmienkach ju zvládne do 5 minút jediný pracovník. Druhou je pohon vibračnej skrine, vďaka ktorej sa zabezpečuje samotné triedenie a ktorej pracovná plocha 3,35 m2 prekonáva väčšinu svojej stacionárnej konkurencie.

Jednočlenná obsluha zariadenia dokáže zabezpečiť všetky funkcie, prevoz zariadenia na pracovisko, obsluhu zariadenia a zastúpi aj strojníka, ktorý bude zariadenie nakladať materiálom určeným na triedenie, či už malým šmykom riadeným nakladačom, traktorom, bagrom, rýpadlom, alebo veľkým nakladačom. Nižšie v tabuľke máte možnosť vidieť porovnanie množstva triedeného materiálu. Nejde o žiadne „ideálne tabuľkové hodnoty“, ale o skúsenosti z praxe s triedením daného materiálu.

Štrk/kamenivo: 100 – 150 t/h
Zemina: 50 – 80 t/h
Drevná štiepka: 30 – 50 t/h
Niektorí zákazníci už počas prevádzky dosiahli návratnosť nižšiu než 12 mesiacov.

Jedinečnou je aj veľkosť nadsitovej a podsitovej frakcie pri usporiadaní dvoch sít nad sebou. Vrchné sito slúži ako podpora spodného a až spodné sito určuje veľkosť výslednej frakcie. Tá závisí od zvolenia veľkosti oka triediaceho sita. Výsledná frakcia sa dá takto nastaviť v rozpätí 4 – 100 mm, pričom výmena sít zaberie dvojčlennej obsluhe približne 20 minút.


Spotreba pohonných hmôt sa líši v závislosti od triedeného materiálu, počítať sa však dá so spotrebou do 3 l/h, veľkosť nádrže postačuje na jednu 8-hodinovú neprerušovanú pracovnú zmenu.

„V dnešnej dobe každý, kto má dieru v zemi, má aj bager, ale skoro nikto nemá riešenie, čo ďalej so zeminou, ktorá mu po diere zostala,“ aj takto sa na adresu Traserscreen DB-100 vyjadrujú naši spokojní zákazníci. Medzi nimi sú spoločnosti ako Phoenix Zeppelin, Cesty Nitra, Skanska, STRABAG, Viamont DSP a ďalšie.

Ak sa dnes chcete odlíšiť od konkurencie, toto je jedna z možných a určite úspešných ciest. Jednoducho ovládateľná, ľahká na prevoz, efektívna v triedení a cenovo dostupná triedička od DB Engineering.

www.DBE.sk

ZDROJ: PR článok DB Engineering s.r.o.

Komentáre