Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA
Osadenie odvodňovačov na mostoch

Osadenie odvodňovačov na mostoch

Jeden z nepriateľov nielen stavebných konštrukcií, ale i bezpečnosti dopravy na komunikáciách a na mostných objektoch je atmosférická zrážková voda, ktorá často býva dodatočne znečistená automobilovou prevádzkou aj chemickými prípravkami používanými pri zimnej údržbe komunikácií. …
Mobilné kompresory

Mobilné kompresory

Kompresory sú technologické zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu, ktoré zabezpečujú pohon širokej škály pracovných nástrojov. Podľa účelu použitia sa vyrábajú v mnohých variáciách tvarov, veľkostí i typov pohonu. V stavebníctve sa využívajú najmä mobilné kompresory, …
Transparentné výplne fasádnych systémov

Transparentné výplne fasádnych systémov

Základnou časťou fasádnych systémov sú transparentné výplne – sklá. Na tento účel sa používajú ploché sklá, ktoré sú spracované do izolačného dvoj- či viacvrstvového skleného systému. Keďže tvoria obalovú konštrukciu budov, musia spĺňať isté špecifické …