Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI
Úpravy tokov proti povodni

Úpravy tokov proti povodni

Obce či mestá sú väčšinou situované neďaleko potokov a riek. Pri častých a intenzívnych zrážkach sa voda z koryta tokov môže vyliať a spôsobovať obyvateľom okolitých obcí problémy. Preto je dôležité chrániť ľudí i majetok pred týmto živlom úpravami tokov …
Pásové rýpadlá

Pásové rýpadlá

Mohlo by sa zdať, že pásové rýpadlá sú na prvý pohľad jednoduché stroje. Opak je pravda. Aj keď nemajú veľké množstvo rôznych technických a konštrukčných riešení, o to prepracovanejší je ich hydraulický systém.
Ochranné nátery proti graffiti

Ochranné nátery proti graffiti

Graffiti na verejných priestranstvách sú v súčasnosti jedným zo závažných problémov. Objavujú sa nielen na fasádach budov, ale aj na mostoch, železničných či autobusových staniciach, zastávkach alebo v podchodoch. Často esteticky znehodnocujú prostredie a ich opätovné odstraňovanie je …
Plávajúce sadrovláknité podlahy

Plávajúce sadrovláknité podlahy

Najmä pri rekonštrukciách starších bytov alebo zobytňovaní podkrovných priestorov sa používajú suché systémy podláh. Plávajúca podlaha zo sadrovláknitých dosiek je tuhá zmontovaná podlahová doska oddelená od podkladovej konštrukcie medzivrstvou zo suchého podsypu, prípadne polystyrénu alebo …
Strešná konštrukcia komunikačného centra BATO

Strešná konštrukcia komunikačného centra BATO

Strešnú krajinu centra mesta Partizánske obohacuje zaujímavá strešná konštrukcia komunikačného centra BATO, novostavby medzi železničnou stanicou a obchodným domom. Konvexno-konkávne tvarové riešenie so štítmi a s mnohými odkrytými tesárskymi prvkami v interiéri si vyžadovalo nielen dôslednú projektovú prípravu, ale …