image 86614 25 v2
Galéria(12)

Oprava starej omietky

Partneri sekcie:

Pri opravách starých omietok existuje z hľadiska finálnej povrchovej úpravy niekoľko možností. Jednou z nich je vytvorenie ryhovanej omietky pomocou špeciálnej šľachtenej minerálnej omietkovej zmesi.

K dispozícii sú tenkovrstvové zmesi, ktoré majú slúžiť ako vrchná omietka. Nielenže vytvoria na pohľad a na dotyk špecifický povrch, ale majú aj vodoodpudivú úpravu.

Sú difúzne otvorené a použiteľné v interiéri a exteriéri, pretože po vytvrdnutí sú odolné proti mrazu, UV žiareniu a iným klimatickým vplyvom. Takže ich možno aplikovať na jadrové omietky či tepelnoizolačné systémy na fasádach, ale aj ako finálnu úpravu stien vo vnútri miestností.

Info o materiáli:

Šľachtená minerálna omietková zmes na strojové aj ručné omietanie na jadrových omietkach a tepelnoizolačných systémoch. Povrchová úprava ryhovaním. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Čo budete potrebovať

 • Šľachtená omietka na vytvorenie ryhovanej štruktúry
  quick-mix Mníchovská omietka (MRS 3)
  spotreba: približne 4,5 kg/m2/3 mm hrubú vrstvu, balenie: papierové vrece, 30 kg
 • Penetračný náter pod minerálne a pastovité silikátové omietky
  quick-mix Základ pod minerálnu omietku (MPGp)
  spotreba: približne 0,2 l/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu), balenie: plastové vedro, 5 a 15 l
 • Rýchlotvrdnúci cement
  quick-mix Blitz Zement (BZ)
  spotreba: závisí od druhu práce, balenie: papierové vrece s PE vložkou, 1;5 a 10 kg 5 kg

Náradie a pomôcky
ceruzka
murárska lyžica
vodováha
maliarska lepiaca páska
maliarsky valček
miešadlo
hladidlo
plastové hladidlo

Spoje v omietke

Ryhovanú minerálnu omietku je potrebné vždy nanášať na ucelené plochy a prispôsobiť tomu aj počet pracovníkov. Napájanie potiž môže na ploche zanechať rozdiely v štruktúre a odtieni.

Pridávanie prísad

Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané.
Práve pri rekonštrukcii interiérov sa často možno stretnúť s tým, že stará podkladová omietka, na ktorú sa natiahne ryhovaná vrstva, býva ukrytá napríklad pod tapetami. Pred aplikáciou šľachtenej minerálnej omietky preto treba podklad dobre pripraviť. Dôležité je bezo zvyšku odstrániť staré tapety a lepidlá.

Treba skontrolovať, či je podkladová omietka (napríklad sadrová) dostatočne únosná. Hrany stien v rohoch sa spevňujú rohovými lištami pripevnenými rýchlotvrdnúcou maltou. Slúžia ako ochrana pred nárazom. Pre úpravu nasiakavosti pôvodnej podkladovej vrstvy sa rovnomerne na celú omietanú plochu valčekom nanesie penetračný náter.

Pri ručnom spracovaní šľachtenej omietky v maltovníku, treba na rozmiešanie použiť miešadlo s nízkymi otáčkami a z pomeru približne 6 l čistej vody na 30 kg suchej zmesi vytvoriť zmes s „plastickou“ konzistenciou bez hrudiek. Na väčšinu plochy sa omietka naťahuje hladidlom na hrúbku 3 mm (najväčšia zrnitosť).

Aby vznikla typická ryhovaná štruktúra (teda tzv. mníchovská omietka), treba najskôr hladidlo na stenu prikladať šikmo a omietku naťahovať s ryhovanou štruktúrou. Keď zaschne (približne 10 až 15 min.), vytvorí sa plastovým hladidlom samotná ryhovaná štruktúra. V oblasti rohov, dverových a okenných otvorov sa omietka nanáša a upravuje murárskou lyžicou, aby sa predišlo trhlinám na miestach styku rôznych materiálov. Omietka schne približne tri-štyri dni, počas tohto obdobia je potrebné predchádzať prievanu a intenzívnemu pôsobeniu slnečného žiarenia.

01. Očistenie podkladu
Z povrchu sa bezo zvyšku odstránia tapety a staré lepidlo.

02. Rohové lišty
Na dokonale pevnú a únosnú starú omietku sa pomocou špeciálnej rýchlotvrdnúcej malty pripevnia rohové lišty ako ochrana hrán stien pred nárazom. Malta sa pripraví zmiešaním rýchlotvrdnúceho cementu s potrebným množstvom vody (približne 0,18 l/kg) na spracovateľnú konzistenciu.

03. Penetrácia podkladu
Penetračný náter sa krátko premieša a v rovnomernej vrstve sa nanesie na celý podklad. Použiť možno valček, štetku alebo iný vhodný nástroj.

04. Ohraničenie sokla
Vyznačí sa budúca výška sokla (napr. z dlaždíc), aby bolo zrejmé, pokiaľ možno omietať.

05. Páska
Čisté a rovné zakončenie omietky sa jednoducho dosiahne, ak sa začiatok sokla a okraje v oblasti okenných a dverových otvorov oblepia maliarskou lepiacou páskou.

06. Príprava omietky
V maltovníku sa pripraví omietka. Suchá zmes (30 kg vrece) sa zmieša s vodou (6 l) elektrickým ručným miešadlom s nízkymi otáčkami až kým nevznikne plastická konzistencia bez hrudiek.

07. Aplikácia omietky
Omietka sa na plochu natiahne hladidlom na hrúbku najväčšieho zrna (3 mm). Hladidlo sa prikladá na stenu šikmo, omietka sa naťahuje v ryhovanej štruktúre.

08 Rohy
V okolí rohov sa omietka nanáša podobným spôsobom murárskou lyžicou.

09. Ryhovaná štruktúra
V závislosti od podkladu a teploty v miestnosti omietka zaschne po približne 10 až 15 minútach. Potom je možné pomocou plastového hladidla vytvoriť potrebnú štruktúru.

10. Okolie okien
V oblasti okenných otvorov sa omietka nanáša a upravuje murárskou lyžicou, aby sa predišlo trhlinám na miestach styku susediacich materiálov, ktoré pracujú rôzne.

11. Odstránenie pásky
Po omietnutí všetkých plôch sa lepiaca páska opatrne odstráni.

12. Schnutie omietky
Šľachtená omietka schne približne tri-štyri dni. V tomto období treba predchádzať prievanu a intenzívnemu slnečnému žiareniu.

01omietka S16 1
02omietka S16 2
03 omietka S16 3
04omietka S17 4
05omietkaS17 5
06omietka S18 3neu
07omietka S19 4neu
08omietka S16 8

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 05/2016.