Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Karuselové dvere

image 79567 25 v1

Verejné budovy vyžadujú kvalitné riešenia vstupov a bezpečnosti jednotlivých priestorov. Renomovaní výrobcovia vstupných systémov nepoznajú kompromisy. Vedia svojim klientom riešenie naprojektovať i zabezpečiť doslova na mieru. Vstupy musia vyhovovať stavebno-fyzikálnym, požiarnym aj bezpečnostným normám a dodávateľ zabezpečí dokonalý záručný i pozáručný servis.

Karuselové dvere GU poskytujú nielen reprezentatívny vstup

Hlavnými dôvodmi projektovania vstupu s karuselovými dverami je energetické a dizajnové hľadisko. Vzhľadom ku konštrukcii turniketových dverí nedochádza k priamemu prepojeniu exteriéru a interiéru ako pri automatických posuvných alebo otváravých dverách. Tým sa zamedzí vzniku prievanu a výrazným spôsobom sa zvýši komfort prechodu cez frekventovaný vstup. V neposlednom rade karuselové dvere chránia interiér proti hluku a nečistotám z vonkajšieho prostredia. Dôležitým dôvodom prečo použiť ako vstup karuselové dvere je výnimočný dizajn, ktorý môže výrazným spôsobom charakterizovať architektúru budovy.

GU ponúka široké spektrum dizajnových a funkčných riešení pre karuselové dvere. Podľa konštrukcie sa delia na štandardné, veľkokapacitné, celo presklené a pre kontrolu vstupov. Pri štandardnom prevedení sa vnútorný priemer karuselu pohybuje do 3800mm a horný veniec má výšku minimálne 175mm. Čo sa týka vnútornej konštrukcie, vyrábajú sa s tromi alebo štyrmi krídlami. Pri trojkrídlovom prevedení je menší vstupný a výstupný otvor, ale väčší priestor v jednej sekcii. Doporučujeme ich, ak je limitovaný vonkajší priemer karuselu a predpokladá sa riziko zahltenia vstupu (veľa osôb v jednej sekcii).

Ďalším konštrukčným parametrom je prevedenie krídel. Krídla môžu byť pevné, ale sklopné. Karusely so sklopnými krídlami máme certifikované podľa normy EN 16005 pre únikové cesty! V takomto prípade už nie je potrebné inštalovať ďalšie únikové dvere, ale úniková cesta sa dá naplánovať aj cez karuselové dvere, kde sú krídla fixované v základnej polohe pomocou elektromagnetov a v prípade poplachu sa uvoľnia a dajú sa ľahko sklopiť.

Pri požiadavkách na väčší priemer ako je 3800mm ponúkame veľkokapacitné karuselové dvere do priemeru 6000mm. Špeciálnym prevedením pri najvyšších požiadavkách na dizajn je celopresklený karusel, kde pohonná jednotka je pod úrovňou podlahy a maximum konštrukcie je tvorené sklom. Celopresklené karusely sa vyrábajú do priemeru 3000mm a poskytujú výnimočný vzhľad pri zachovaní všetkých funkčných vlastností.

Okrem konštrukcie má zákazník na výber z viacerých typov pohonov – manuálny, poloautomatický (uvedenie do chodu je manuálne), s poziciovaním (otáča sa manuálne, ale vždy zastaví tak, aby sa dalo priamo vstúpiť do vnútornej sekcie bez nutnosti pootočenia) a automatický pohon, kde sa o všetko postará elektrický pohon s potrebnými senzormi pre rozbeh, pribrzdenie, či zastavenie karuselových dverí. Bezpečnosť je na prvom mieste a karuselové dvere sú skonštruované na základe najnovších technických poznatkov a tak, aby vyhovovali platným bezpečnostným normám.

Karuselové dvere môžu byť podľa požiadavky zákazníka vyhotovené s takzvaným nočným uzáverom. Pomocou nočného uzáveru je možné dvere uzamknúť a zabezpečiť tak priestor vstupu pred neželanými návštevníkmi.

Výhodou v oblasti flexibility a servisu je produkcia automatických a karuselových dverí na Slovensku v nitrianskom závode firmy GU. Veľkú časť z produktového portfólia automatických a karuselových dverí vyrábame na Slovensku v nitrianskom závode firmy GU. Tým sú zabezpečené veľmi promptné dodacie termíny ako aj servis, či už záručný ako aj pozáručný.

V zmysle hesla: ,,priamo od výrobcu,, zabezpečuje GU Slovensko aj odbornú montáž nami vyrobených zariadení a je zaručená aj dodávka originálnych dielov. Dôkazom špičkového prevedenia a kvality sú realizácie a dodávky zariadení, ktoré má GU Slovensko  za sebou nielen na Slovensku a v Českej Republike, ale aj Rakúsku, Nemecku, Rumunsku, Kazachstane, Rusku, Srbsku, Poľsku a ďalších krajinách EU.

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.