image 79567 25 v1

Karuselové dvere

Verejné budovy vyžadujú kvalitné riešenia vstupov a bezpečnosti jednotlivých priestorov. Renomovaní výrobcovia vstupných systémov nepoznajú kompromisy. Vedia svojim klientom riešenie naprojektovať i zabezpečiť doslova na mieru. Vstupy musia vyhovovať stavebno-fyzikálnym, požiarnym aj bezpečnostným normám a …