Partneri sekcie:

Staré okná treba vymeniť ako prvé

image 65400 25 v1

Nepodceňujte výmenu okien. Nové môžu zásadne znížiť tepelné straty budov. Oknami totiž uniká až polovica tepla na vykurovanie.

Starými oknami a dverami uniká v bytových domoch tretina až polovica tepla na vykurovanie. Pred obnovou domu sú práve okná potenciálnym zdrojom najväčších úspor. A to je len jeden z dôvodov, prečo by vlastníci bytov mali investovať do výmeny okien ešte pred zateplením domu.

Na výmenu okien zabúdame

Priemerná štvorčlenná domácnosť v byte s celkovou plochou 72 m2 spotrebuje ročne na vykurovanie 8 600 kWh tepla. To je viac ako polovica z celkovej spotrebovanej energie na prevádzku bytu. Na Slovensku je evidovaných viac ako 65 000 bytových domov s vyše 840 000 bytmi. Až 70 % z nich bolo postavených panelovými technológiami. Podľa údajov Štatistického úradu SR z roku 2011 je zateplená necelá tretina bytových domov. Tieto údaje sú len orientačné, nevypovedajú o celkovom rozsahu obnovy. Bohužiaľ, vzhľadom na obmedzený rozpočet sa zvyčajne realizovala len čiastočná obnova. Niektoré bytové domy si nechali zatepliť len časť vonkajších stien, viaceré nezateplili strechu a mnohé nemajú vymenené všetky okná. A práve to je zásadná chyba. Ak na dome nestihnete vymeniť okná pred zateplením, nielenže sa pripravujete o podstatnú časť úspor, ale zároveň riskujete, že po montáži nových okien sa objavia problémy so zatekaním, plesňami alebo poškodením vonkajšej tepelnej izolácie. Ak sa im chcete vyhnúť, dohodnite sa, že okná budú vo všetkých bytoch vymenené ešte pred zateplením. Investíciu môžete zaplatiť aj z fondu opráv. Ak je v dome väčšina okien už vymenená a ďalšie domácnosti nemajú dostatok prostriedkov, riešením býva zaťaženie konta konkrétneho vlastníka a pôžička z fondu opráv, ktorú po častiach splatí. Je to určite systémovejší postup, ako vymieňať okná až po zateplení.
Na termovíznom zobrazení pred zateplením (hore) sú červenou a žltou farbou znázornené miesta s najväčším únikom tepla (tepelné mosty a netesnosti), lokalizované hlavne na stykoch panelov, oknách a v kútoch, a taktiež konštrukčné nehomogénnosti panelov. Výrazne sa odlišuje aj kvalita okien. Termovízne zobrazenie po zateplení ukazuje významné zníženie únikov tepla cez všetky obvodové konštrukcie vrátane okien. Najkvalitnejšie možno zobraziť úniky tepla termovíznou kamerou pri veľkom rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty (minimálne +15 °C).

Na termovíznom zobrazení pred zateplením (hore) sú červenou a žltou farbou znázornené miesta s najväčším únikom tepla (tepelné mosty a netesnosti), lokalizované hlavne na stykoch panelov, oknách a v kútoch, a taktiež konštrukčné nehomogénnosti panelov. Výrazne sa odlišuje aj kvalita okien. Termovízne zobrazenie po zateplení ukazuje významné zníženie únikov tepla cez všetky obvodové konštrukcie vrátane okien. Najkvalitnejšie možno zobraziť úniky tepla termovíznou kamerou pri veľkom rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty (minimálne +15 °C).

Okná sú najslabším článkom

Základom každého projektu obnovy by mal byť výpočet tepelných strát budovy, ktorý vychádza z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií. Nepodceňujte ho, pomôže vám určiť priority a optimalizovať rozsah obnovy. Aj projektanti potvrdia, že okná sú z hľadiska priepustnosti tepla naj­slabším článkom konštrukcie budovy. Staré okná môžu prepúšťať v bytových domoch dokonca 30 až 50 % tepla. Ak sú zasklené plochy rozsiahlejšie, je o dôvod viac, prečo okná vymeniť ako prvé. Významné sú aj úniky cez nezateplené obvodové steny. Na stratách tepla sa zvyčajne podieľajú 25 až 40 percentami. Konkrétny podiel závisí od tepelnotechnických vlastností stien. Dôležitý je i tvar, výška a rozmiestnenie jednotlivých miestností, ich orientácia na svetové strany a prípadné tienenie budovy. Veľké nedostatky majú zvyčajne málo udržiavané ploché strechy. Sedlové strechy, stropy, podlahy a pivnice prepúšťajú väčšinou menej tepla. Na veľkosť tepelných strát vplýva, samozrejme, aj vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetra. Rozhodujúci je aj spôsob vetrania.

Pozor na súčiniteľ prechodu tepla

Pri výbere vhodného okna si nezamieňajte tri podstatné hodnoty:

 • Ug – súčiniteľ prechodu tepla zasklením
 • Uf – súčiniteľ prechodu tepla rámom
 • Uw – súčiniteľ prechodu tepla oknom

Súčiniteľ prechodu tepla oknom Uw sa vypočíta ako vážený priemer hodnôt Ug a Uf. Zvyčajne sa hodnota Ug pri štandardných izolačných dvojsklách pohybuje okolo 1,1 W/(m2 . K), pri trojsklách je to 0,6 až 0,8 W/(m2 . K).

Čo ukáže termokamera

Väčšie úniky tepla prostredníctvom starých okien oproti novým možno jednoznačne identifikovať aj pomocou zobrazení vytvorených termovíznou kamerou. Vo farebnej škále im zvyčajne patrí neprehliadnuteľná červená a žltá farba. Takže staré okná sa od nových líšia nielen na pohľad. Termovízna kamera navyše odhalí aj skryté miesta s najväčšími únikmi tepla. Na základe ich analýzy možno určiť časti stavebných konštrukcií, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Väčšinu z nich tvoria takzvané tepelné mosty, teda miesta, kde je únik tepla väčší. Spravidla sa tam stretávajú rozličné konštrukcie a materiály. Tepelné mosty sú práve v okolí otvorových výplní. Môžu to byť napríklad nezateplené časti balkónových dosiek, preklady nad oknami či dverami, parapety alebo styky medzi oknom a obvodovou stenou.

Prienik vonkajšieho vzduchu do interiéru

Aký postup zvoliť

Vlhké steny a vznik plesní – aj takto sa môže skončiť snaha vlastníkov alebo správcov pri nesystémovej obnove bytového domu. Pravidlá, ako sa podobným chybám vyhnúť, nie sú zložité. Zatepleniu by mala vždy predchádzať výmena okien, zasklených stien a dverí. Až potom by sa malo začať so zateplením obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom alebo vstupným podlažím. Tým sa však možnosti úspor nekončia. Po zateplení by malo nasledovať hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, a to aj v prípade, ak ste mali vykurovaciu sústavu vyregulovanú už v minulosti. Až to umožní využiť naozaj celý potenciál úspor vyplývajúcich zo zníženia potreby tepla. Pri takomto komplexnom riešení možno znížiť spotrebu tepla na vykurovanie aj o viac ako 50 %. Čiastočným zateplením sa takáto výrazná úspora nedosiahne.

Prečo začať oknom

Výmenu okien realizujte ako prvý krok pri zatepľovaní bytového domu. Pri odstránení starých okien a montáži nových sa zasahuje do obvodových stien. Ak by ste menili okná až po zateplení budovy, poškodili by ste tepelnú izoláciu ostenia (bočná stena pri okne) a nadpražia (horná časť nad oknom) alebo pod parapetom. Práve styky medzi oknom a obvodovou stenou bývajú v termovíznych zobrazeniach často vyznačené teplejšou farbou aj pri nových oknách. Stáva sa to predovšetkým v prípade, ak sa okná vymieňajú až po zateplení. Vtedy je výmena okien spojená s veľkým rizikom. Okrem toho, že pri výmene sa môže poškodiť tepelnoizolačný systém, samotný styk konštrukcie okna s tepelnou izoláciou a omietkou nebude už nikdy ideálne zhotovený. Ak sa porucha prejaví, na­príklad zatekaním, väčšinou vznikajú problémy so zárukou na stavebné práce.

Plastové, drevené alebo kovové?

Plastové okná sú lacnejšie a dostupnejšie. Ponúkajú výborný pomer medzi cenou, vlastnosťami a trvanlivosťou, a preto sa používajú najčastejšie. Keďže sú vyrobené z trvanlivých a nekorodujúcich materiálov, vyžadujú si iba minimálnu údržbu. Pri plastových oknách sú k dispozícii systémy s rôznym počtom komôr. Väčší počet komôr zvyčajne znamená lepšie tepelnotechnické vlastnosti, rám však zvyčajne izoluje horšie ako zasklenie. Počet komôr by určite nemal byť jediným rozhodujúcim krité­riom. Kvalitné plastové okná sa vyznačujú tvarovou a farebnou stálosťou a môžu mať v podstate ľubovoľný tvar a farbu. Ich tepelnoizolačné vlastnosti závisia od kvality konštrukčného vyhotovenia, napríklad od počtu komôr, ich umiestnenia, ako aj od umiestnenia okennej výstuže v profile rámu. Vzhľadom na svoju tvarovú stálosť sú v kombinácii s dostatočným počtom tesnení vysoko vzduchotesné. Bránia tak nekontrolovateľnému vnikaniu vzduchu z exteriéru do interiéru. Menej kvalitné okná majú často nedostatočnú výstuž rámu, čo môže časom spôsobiť deformáciu okna. Ak je povrchový materiál rámu málo odolný proti UV žiareniu, biela farba postupne zožltne. Kvalitné drevené okná vyrobené z lepených europrofilov sú o niečo drahšie ako plastové, ale v porovnaní s plastovými sú príjemnejšie na pohľad. Drevo je prírodný nadčasový materiál, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou. Je vhodné na staršie či historické budovy. Okná z dreva, ako býva pri každom prírodnom materiáli zvykom, si vyžadujú v porovnaní s plastovými pravidelnú starostlivosť. Pri nedostatočnej údržbe môžu byť napadnuté hubami, plesňami a drevokazným hmyzom. Kovové okná sú vhodné na zasklenie spoločných priestorov bytových domov, ako sú napríklad schodiská, v prípade, že je potrebná pevná nosná konštrukcia. Majú špeciálne rámy zhotovené z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom.

A čo dvere?

Plastové dvere sa neodporúča používať v hlavných vchodoch do veľkých a často navštevovaných budov, pretože ich kovania nie sú konštruované na takú vysokú frekvenciu otvárania. Do bytových domov je najvhodnejšie navrhovať vstupné dvere s kovovou konštrukciou s prerušeným tepelným mostom.

Dvojsklo alebo trojsklo?

V bežných bytových domoch stačí použiť okná s izolačným dvojsklom. Trojsklá sú drahšie, ťažšie a viac namáhajú kovanie a závesy okien. Okná s izolačným trojsklom sú vhodnejšie do nízkoenergetických a pasívnych budov. So sprísňovaním tepelnotechnických požiadaviek na okná a rastom cien tepla alebo palív sa však vývoj bude uberať čoraz viac smerom k oknám používajúcim izolačné trojsklá.

Mikroventilácia samozrejmosťou

Hoci by sa malo vetrať krátko a intenzívne, netreba zabúdať na to, že okno by malo mať kvalitný prevetrávací systém. Kovanie na oknách, ktorými sa často vetrá, by malo umožňovať mikroventiláciu. Vďaka nej sa dá udržiavať hygienicky bezchybná klíma bez zbytočných tepelných strát aj v prechodných obdobiach.

Zásady správnej montáže okien

 1. Okno alebo dvere musia byť upevnené mechanickými prostriedkami, ako sú skrutky a rôzne kotviace prostriedky. Peny a lepidlá nestačia.
 2. Pred aplikáciou ďalších vrstiev musia byť tesniace materiály dostatočne suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia.
 3. Upevňovacie prostriedky musia umožniť rozpínanie (dilatáciu) materiálov spôsobené vlhkosťou a zmenami teploty. Uchytenia spolu s dištančnými podložkami musia byť umiestnené správne.
 4. Usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvod vodných pár smerom von. Riešením je napríklad použitie vnútorných a vonkajších tesniacich pások. Na vnútornej strane sa má použiť paronepriepustná páska a na vonkajšej strane vodonepriepustná, ale paropriepustná páska. Z vonkajšej strany okna po celom obvode styku s tepelnoizolačným systémom je najvhodnejšie aplikovať dilatačné lišty.
 5. Izolačná pena musí úplne vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou.
 6. Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie.
 7. Oblasti rohov na exteriérových parapetoch musia byť dokonale hydroizolačne utesnené tmelom.
 8. Časť parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou musí byť dostatočne tepelne zaizolovaná. Na elimináciu tepelných mostov sa tepelne izolujú aj ostenia a nadpražia až po rám okna, a to vrstvou z polystyrénu alebo minerálnej vlny.
 9. Priamo na tesniacu penu nemožno použiť omietku, pretože neposkytuje dostatočnú ochranu pred pôsobením vlhkosti v interiéri.
 10. Styky a spoje musia byť utesnené materiálmi s požadovanou životnosťou, ktoré odolávajú vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám.

Podrobnejšie informácie o výbere a správnej montáži okna sú k dispozícii na internetovej stránke
www.slovenergookno.sk.

Pripravené podľa brožúry Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch, ktorú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ­ENERGIOU vydala Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA). Brožúra je bezplatne k dispozícii v poradenských centrách SIEA v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt poradenstva je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Text | Ing. Jan Magyar, Mgr. Sylvia Pálková, SIEA
ILUSTRÁCIE | SIEA/ERDF

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.