image 78390 25 v1
Galéria(6)

Na stavbárov čakajú miliardy z eurofondov. „Podmienkou je kontinuita procesov,“ apeluje Ján Počiatek

Partneri sekcie:

Po rokoch, keď k pesimizmu v stavebníctve už nebolo ďaleko (z dôvodu nedostatku práce, politiky ponúk s najnižšou cenou, neuhradených faktúr a klesajúcich marží či ziskov), sa v posledných mesiacoch otvorene hovorí o vyšších ziskoch, vyťažených kapacitách a nových investíciách.

01 IMG 0090
02 IMG 0129
03 IMG 0171
04 IMG 0362
03

Podľa najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva stavebný sektor v budúcich dvoch rokoch mierne porastie – objem sa zvýši o 2,5 %, respektíve o 2,1 %. Tržby budú podľa riaditeľov stavebných spoločností rásť viac, a to o 3,2 % oproti roku 2015. Veľké spoločnosti očakávajú zvýšenie tržieb až o 4,3 %, stredné a malé spoločnosti o 2,9 %.

Ministerstvo sa sústreďuje na dopravné stavby
Druhé tohtoročné stretnutie lídrov slovenského stavebníctva sa v utorok 8. 12. 2015 nieslo vo veľmi príjemnom, takmer až predvianočnom duchu a lídri stavbárov na rozdiel od predošlých rokov prejavili všeobecnú spokojnosť so situáciou na trhu. Pravidelné odborné stretnutia pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research.

Aj tentoraz začiatok konferencie patril Jánovi Počiatkovi, ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Rok 2015 označil minister za bod obratu. Prioritou jeho ministerstva ostávajú dopravné stavby; otázky týkajúce sa potenciálneho rozbehu pozemného staviteľstva necháva naďalej na súkromných investorov, eventuálne na podporné programy zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov či na dotácie, ktoré sa dajú získať pri obnove a najmä zatepľovaní bytových domov. Podľa ministerstva teda stavebníctvo zahŕňa najmä výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, opravy ciest prvej triedy či rekonštrukciu železničných koridorov, prípadne dočerpanie prostriedkov z eurofondov cez Operačný program Doprava. Aktuálne je z tohto operačného programu pre končiace programové obdobie 2007 – 2013 vyčerpaných 93 % prostriedkov (približne 1 miliarda eur), pričom minister netajil ambíciu dočerpať do konca roka 2015, ako to pravidlá dovoľujú, aj zvyšné prostriedky.

Lídri slovenského stavebníctva sa stretli 8. decembra 2015. Prácu sľubujú eurofondy, vyťaženosť firiem stúpa, začínajú chýbať odborne zdatní stavební robotníci.

Každý rok 50 km novej diaľnice
Na radosť stavebných firiem, ktoré sa zameriavajú na inžinierske stavby, sa zrýchľuje tempo výstavby diaľnic. Ako uviedol Martin Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, od roku 2005 sa na Slovensku odovzdalo do prevádzky priemerne 30 km diaľnic ročne, výhľad do roku 2020 je zrýchliť tempo na 50 km diaľnic ročne. K tomu prispel ešte vicepremiér Ľubomír Vážny so správou, že v rokoch 2016 až 2023 sa v rámci ďalších operačných programov investuje do stavebných prác 8 miliárd eur.

Ľubomír Vážny prišiel s nádielkou v podobe 8 miliárd eur na stavebné práce v najbližších 8 rokoch.

D4 a R7 zrejme postaví zahraničné konzorcium
Novinkou zo začiatku tohto týždňa je otvorenie cenových ponúk na výstavbu diaľničného úseku D4 a R7. Ján Počiatek zdôraznil, že verejné obstarávanie sa ešte neukončilo, naznačil však, že cenové ponuky zahraničných konzorcií sú zaujímavé najmä vďaka výhodnému financovaniu s možnosťou získať nižšie úrokové sadzby.

Milan Gajdoš uviedol, že tempo výstavby diaľnic by sa malo zvýšiť z priemerných 30 na 50 km ročne.

Stavebný zákon čaká na nového ministra
Takmer idylickú atmosféru, ktorá podľa týchto správ panuje v slovenskom stavebníctve, narušila výčitka adresovaná ministrovi – prečo neprijal nový stavebný zákon. Ján Počiatek stiahnutie zákona obhajoval závažnými pozmeňovacími návrhmi, tie totiž ukázali, že neexistuje spoločenská zhoda ohľadne pripraveného zákona, ktorý „zamašličkovaný“ čakal v parlamente na prijatie. Nelichotivé 40. výročie stále platného stavebného zákona z roku 1976 sa blíži. Problematickej úlohy sa bude musieť zhostiť nová vláda po marcových parlamentných voľbách. Ako navrhol Ján Počiatek: „Budúci minister ho môže priniesť hneď na prvú schôdzu parlamentu.“ Otázkou ostáva, či a ako nastane želaná spoločenská zhoda, prípadne či sa spis rozviaže a pozmeňovacím návrhom bude venovaná primeraná pozornosť. Na nedokonalosti nového stavebného zákona upozorňoval v septembri aj IUR.

Ján Počiatek nachystal stavebný zákon pre nového ministra.

Firmám chýbajú stavební robotníci
Isté obavy vzbudzuje aj nedostatok kapacít základných stavebných profesií. Stredné školstvo sa s dopĺňaním vyučených kapacít formou duálneho vzdelávania ešte len rozbieha a kým sa na trh práce dostanú stovky mladých stavbárov, firmy si budú preberať zamestnancov podľa toho, kto prebije koho ponuku. Obavy zo sínusoidného vývoja zazneli aj v sále s otázkou, či po eurofondovej hojnosti neprídu ďalšie hladové roky. Podľa súm a sľubov, ktoré lídri stavebníctva počuli, by sa mohlo zdať, že sa v najbližších rokoch v slovenskom stavebníctve ujde každému. Unisono zaznel spoza stola panelistov aj dôraz na kontinuitu procesov, ktoré prebiehajú vo verejnom obstarávaní a alokácii prostriedkov z operačných programov po parlamentných voľbách. Pri troche fantázie znelo niekoľkonásobné zdôrazňovanie kontinuity ako forma volebnej kortešačky. Keďže predvolebné prieskumy hovoria jasnou rečou, treba dúfať, že rečníkom išlo naozaj o snahu odpolitizovať infraštruktúrne projekty. Sektoru stavebníctva by to rozhodne neuškodilo.

Text: Mária Nováková
Foto: CEEC Research
Ilustračné foto: Eurovia SK, a.s.