Most Apollo víťazom dvanásteho ročníka súťaže Stavba roka 2006
Galéria(7)

Most Apollo víťazom dvanásteho ročníka súťaže Stavba roka 2006

Súťaž Stavba roka prezentuje odbornej i laickej verejnosti nielen realizované stavebné dielo na Slovensku, ale aj hlavných účastníkov výstavby:  stavebníkov, autorov architektonického riešenia, projektantov a zhotoviteľov. V tomto ročníku porota posudzovala 27 stavebných diel. Do súťaže sa prihlásilo 6 inžinierskych stavieb a 21 pozemných stavieb. Stavbou roka 2006 sa stala novostavba Most Apollo – mostné objekty stavby od autora architektonického riešenia Miroslava Maťaščíka. Dvanásty ročník prestížnej prezentačnej celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže organizovalo Združenie pre rozvoj Slovenskej architektúry a stavebnictva - ABF Slovakia.

Hlavná cena titul Stavba roka 2006:

Most Apollo – mostné objekty stavby, novostavba, Bratislava

Most ako celok tvorí spodná stavba, mostovka, závesy, oblúky a príslušenstvo. Dunajské brehy prepája spolu s dvoma estakádami. Petržalská estakáda je umiestnená v intraviláne mesta a tvarovanie objektu je spolu s estakádou Bratislava prispôsobené tvaru hlavného mostného objektu tak, aby tvorili jednotnú tvarovú koncepciu. Autorom architektonického riešenia je Ing. Miroslav Maťaščík, hlavným projektantom DOPRAVOPROJEKT, a. s.,  a hlavnými zhotoviteľmi sú Doprastav, a. s. a MCE Stahl- und Maschinenbau GmbH & Co z Rakúska.

Toto ojedinelé inžinierske stavebné dielo zaujalo i odbornú verejnosť v zahraničí. V súťaži architektonicko-inžinierskych diel Európskej federácie oceľových konštrukcií postavených za posledné dva roky dostalo vo francúzskom Nice cenu Asociácie oceľových konštrukcií. 

Za vysokú architektonickú a úžitkovú hodnotu projektu, citlivé osadenie vzhľadom na ekológiu a za technológiu montáže a otočenie hlavného mostného poľa získal aj prestížnu cenu Americkej spoločnosti stavebných inžinierov OPAL Awards – v nominácií piatich najlepších diel na svete sa umiestnil na druhom mieste.

Foto: Ing. Ján Babiar

Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia):

Most APOLLO – mostné objekty stavby, novostavba,
Bratislava

Polyfunkčný dom Ingsteel, novostavba,
Bratislava-Ružinov, Tomášikova 17

Elegantný nadčasový objekt vyrástol na mieste jedného z dvoch nevyužitých parkovísk na ploche 1400 m2 ako polyfunkčný objekt s bytmi, kanceláriami a obchodnými prevádzkami. Hmotovo-priestorové riešenie stavebného diela citlivo rešpektuje okolie a optimálne zúročuje prírodné danosti, ako je slnečná energia, prúdenie vetra a podzemná voda. Stavba zaujme aj z technického hľadiska – predsadenou zdvojenou fasádou s priechodzím medzipriestorom, s elektricky ovládanými hliníkovými žalúziami a špeciálnym sklom, ktoré predlžuje interval čistenia fasády. Autormi architektonického diela sú Ľubomír Závodný a Daniel Priehoda. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Ingsteel, spol. s r. o.

Foto: Juraj Bartoš

Polyfunkčný bytový dom, novostavba,
Bratislava – Dlhé Diely, Majerníkova ul.

Kompaktná bloková zástavba s vnútornými dvormi, kam je orientovaná väčšina bytových jednotiek sa citlivo začleňuje do prostredia. Na južnej  strane smerom k pešej zóne sú mezonetové byty. Na severnej  strane sú situované  pavlačové byty tak, aby pavlač eliminovala hluk z Majerníkovej ulice. Účinky severozápadných vetrov a dažďa eliminujú predsadené paravány a vytvárajú tak špecifický detail stavby. Polyfunkčné priestory domu lemujú priestor ulice. V podzemí a v časti prízemia je 180 parkovacích miest spolu so zázemím pre byty a prevádzku objektu. Autorom architektonického riešenia je Ing. arch. Ľubomír Boháč a hlavným zhotoviteľom stavby spoločnosť Reding, a. s.

Foto: Pavol Prok

Rekoštrukcia severného parku,
Námestie Majstra Pavla, Levoča

Park bol založený v roku 1836, v období kedy Levoča strácala obchodný význam a námestie trhovú funkciu, čo umožnilo vznik mestského verejného parku. Koncepcia návrhu zachováva a rešpektuje autenticitu pôvodného prostredia. Vynovený priestor námestia spolu s prvkami drobnej architektúry a mestského mobiliáru poskytuje oddych a rekreáciu obyvateľom a vytvára podmienky aj pre rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity. Chodníky v parku majú historicky overenú skladbu z prírodných materiálov a spevnené plochy umožňujú vsakovanie ďaždovej vody do podložia. Autori návrhu sú architekti Mária Čutková, Magdaléna Janovská, Richard Bučko a Peter Steiniger. Hlavným zhotoviteľom je Kamega, s. r. o.

Foto: Ing. arch. Magdaléna Janovská

IURIS HOUSE – administratívna budova, prístavba, rekonštrukcia, obnova,
Bratislava, Panenská č. 6

Administratívna budova Iuris House na Panskej ulici je historickým objektom. Pri rekonštrukcii objektu pôvodne odsúdeného na demoláciu sa ukázalo, že pozostáva z viacerých kultúrnych vrstiev. Architektonický zámer rešpektuje pôvodnú tvorbu priestoru a dokomponováva historickú časť o novostavbu v harmonickom kontraste. Návrh spĺňa súčasné požiadavky na architektonické dielo a rozširuje mestský parter o verejne prístupný priestor areálu budovy. Autori architektonického riešenia sú architekti Ivan Kubík a Marek Németh. Hlavným zhotoviteľom diela je Ise, spol. s r. o.

Foto: Ing. arch. Marek Németh

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy:

Most APOLLO – mostné objekty stavby, novostavba, Bratislava

9 cien vyhlasovateľov súťaže:

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov,výrobkov alebo systémov  v stavbe

Polyfunkčný dom INGSTEEL
novostavba, Bratislava – Ružinov, Tomášikova 17

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
za originálne hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela v centrálnej zóne sídla

Rímskokatolícky kostol Narodenia panny Márie
novostavba, Vígľaš, okr. Detva
Foto: Maria Ada Weber

Cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
za najlepšie remeselne zvládnutý stavebný detail
Hotel LIPTOVSKÝ DVOR
novostavba, Jánska dolina, Liptovský Ján

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov
za osobité architektonické riešenie stavebných konštrukčných prvkov

Most APOLLO – mostné objekty stavby
novostavba, Bratislava

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v rekonštrukcii stavebného diela
IURIS HOUSE – administratívna budova prístavba, rekonštrukcia
obnova, Bratislava, Panenská č. 6

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za mimoriadnu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou výstavby

Baliareň sušeného ovocia a orechov pre spol. s r. o. VETTER
novostavba, Hlohovec – Šulekovo

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
za progresívne architektonické a stavebno-technické riešenie stavebného diela

Administratívna budova MONTEX, a. s.
novostavba, Rovinka

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2006
Polyfunkčný bytový komplex BORIA
novostavba, Bratislava – Ružinov, Drieňová ul.
Foto: Mgr. art. Lenka Rajčanová

Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov
INŽINIERSKA STAVBA ROKA 2006

Most na diaľnici D1 nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci novostavba, Sverepec

(lh)
Zdroj foto: ABF Slovakia