Obr. 5 Pevná jazdná dráha po betonáži
Galéria(5)

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála

V dnešnej hektickej dobe, keď kancelárske, ale aj bytové domy v centre mesta rastú ako huby po daždi, je veľmi potrebné myslieť aj na projekty, týkajúce sa zabezpečenia infraštruktúry k týmto objektom.

Hneď, ako sa v Bratislave skončili MS 2019 v ľadovom hokeji, teda v júni 2019, sa začali dlho plánované práce na rekonštrukcii električkovej trate v Bratislave, konkrétne na Dúbravsko-Karloveskej radiále. Ešte v roku 2018 sme sa ako člen združenia stali úspešným uchádzačom o zákazku s názvom Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála, ktorej investorom je Hlavné mesto SR, Bratislava.

Táto modernizácia, ako vidieť na mape na obr. 1, prebieha na trase od tunela pod hradným kopcom až po už zrekonštruovanú časť trate v Dúbravke, teda po križovatku ciest Bagarova a M. Schneidera-Trnavského, čo predstavuje úsek s dĺžkou 6 767 m.

Zákazka v objeme 54 mil. eur sa realizuje v spolupráci s ostatnými členmi združenia, ktorými sú TSS GRADE, Metrostav a ELZA – Elektromontážny závod Bratislava. Práce sa začali 15. júna 2019, predpokladaný celkový čas realizácie je 15 mesiacov. Cestujúci využívajúci túto trasu by si tak mohli „novú električku“ naplno užiť v septembri 2020.

Obr. 1 Situácia rekonštrukcie Dúbravsko Karloveskej radiály
Obr. 2 Práce na rekonštrukcii trate sa začali 15. júna 2019 predpokladaný celkový čas realizácie je 15 mesiacov.
Obr. 3 Technológia W tram s využitím rektifikačných podvalov
Obr. 4 Pevná jazdná dráha po betonáži
Obr. 5 Pevná jazdná dráha po betonáži

Rozsah rekonštrukcie

Predmetná rekonštrukcia zahŕňa:

  • výmenu električkového zvršku a spodku s odvodnením (18 výhybiek),
  • modernizáciu 13 zastávok (26 nástupíšť),
  • 17 priecestí,
  • 18 priechodov pre peších,
  • úpravu 2 podchodov,
  • modernizáciu trakčného vedenia a meniarní,
  • modernizáciu osvetlenia,
  • úpravu cestných komunikácií a inžinierskych sietí.

Práce na električkovom zvršku

Na tomto rozsahu diela Swietelsky-Slovakia, spol. s r .o., spolu s TSS Grade, a. s., participuje prácami na električkovom zvršku. Na predmetnej trase sa nachádzajú dva druhy zvršku, a to pevná jazdná dráha a otvorené koľajové lôžko.

Momentálne prebiehajú práce na etape č. 4 (pevná jazdná dráha), ktorá má byť podľa harmonogramu ukončená 8. októbra 2019, a na etape č. 2 (otvorené koľajové lôžko), ktorá má naplánované ukončenie 21. októbra 2019. Rozchod koľaje, tak ako v celej električkovej sieti mesta Bratislava, je 1 000 mm.

Obr. 2 Práce na rekonštrukcii trate sa začali 15. júna 2019 predpokladaný celkový čas realizácie je 15 mesiacov.
Obr. 2 Práce na rekonštrukcii trate sa začali 15. júna 2019 predpokladaný celkový čas realizácie je 15 mesiacov. |

Špecifiká stavby

Táto stavba je špecifická najmä svojou lokalitou, keďže práce prebiehajú v husto osídlenej oblasti sídlisk Karlova Ves a Dúbravka. Zložitou je tak najmä logistika stavby.

Výnimočná je aj konštrukcia pevnej jazdnej dráhy, a to z dôvodu použitia technológie ­W-tram. Pri použití tohto systému sa koľaj po fixácii do finálnej geometrickej polohy podbetónuje, čo kladie veľké nároky na prácnosť a presnosť vykonávaných prác.

Záver

Mestská koľajová doprava je dôležitou súčasťou mestskej hromadnej dopravy, a to nielen z pohľadu kapacity prepravy, ale najmä preto, že električky jazdia po koľajniciach, a nie po už aj tak preplnených cestách.

A aj keď v tomto prípade nejde o výstavbu novej trate, zrealizovaná „modernizácia“ určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich na tejto trase.

Text a foto: Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., divízia železničných stavieb

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 5/2019.