Obr. 2 Práce na rekonštrukcii trate sa začali 15. júna 2019 predpokladaný celkový čas realizácie je 15 mesiacov.