stavba

Koronakríza prehĺbila zlú situáciu na trhu, tržby stavebných spoločností poklesli

Partneri sekcie:

Problémom je najmä stagnujúca verejná výstavba.

Podľa 75 % stavebných podnikov koronakríza ešte viac zhoršila zlú situáciu na trhu stavebných zákaziek. Problémom je najmä stagnujúca verejná výstavba.

To je len jeden z hlavných záverov prieskumu o dopadoch koronakrízy na firmy a podnikateľov pôsobiacich v stavebníctve, ktorý v druhom kvartáli zrealizoval Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica pre Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz na vzorke firiem a živnostníkov z tohto sektora.

Podniky zaznamenali pokles tržieb

Nedostatok stavebných zákaziek, nielen v dôsledku koronakrízy, mal dopad na pokles tržieb stavebných spoločností participujúcich na prieskume. Až 71 % stavebných subjektov totiž uviedlo, že počas koronakrízy v roku 2020 zaznamenal ich podnik pokles tržieb.

V prípade viac ako polovice týchto subjektov sa prepad tržieb pohyboval až na úrovni 21 a viac percent. Ďalšia necelá tretina zúčastnených firiem uviedla medziročný pokles tržieb na úrovni 16 až 20 % a zvyšných 14 % subjektov evidovalo pokles do 10 %.

Pre túto zlú situáciu sa tak prepúšťaniu počas koronakrízy nevyhli ani stavebné firmy. Takmer polovica stavebných spoločností v prieskume uviedlo, že v dôsledku koronakrízy museli prepúšťať počas roka 2020 a 27 % všetkých opýtaných prepúšťalo, resp. pripúšťalo prepúšťanie aj počas prvého polroka 2021.

Priemerná miera poklesu zamestnanosti predstavovala u všetkých firiem z radov zamestnávateľov, ktoré sa zúčastnili prieskumu, takmer 25 %. Avšak u spoločností, ktoré museli v dôsledku koronakrízy v roku 2020 alebo v prvom polroku 2021 prepúšťať, dosiahla priemerná miera poklesu zamestnanosti až viac ako 52 %.

Minimálna účinnosť štátnej pomoci

Ako naznačujú ďalšie zistenia z prieskumu, negatívne dopady koronakrízy na stavebné firmy nedokázala zvrátiť štátom ponúkaná pomoc v podobe rôznych schém. Na minimálnu účinnosť štátnej pomoci poukázali najmä podniky, ktoré niektorú zo štátnych podporných schém využili. Až 72 % z nich totiž označilo túto pomoc za nedostatočnú.

Medzi žiadateľmi o štátnu pomoc sa pritom ocitli stavebné firmy, ktoré sa vplyvom pandémie koronavírusu ocitli vo vážnej kríze. Takmer polovica zo všetkých respondentov uviedla, že štát by stavbárom počas koronakrízy najviac pomohol, ak by skrátil lehoty splatnosti faktúr.

SITA