Ilustračná fotografia, výstavba

Metodika úpravy cien platí pre stavby v pôsobnosti MDV SR. Bratislava si nastaví nové pravidlá

Partneri sekcie:

Cieľom Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR je určiť mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov stavieb vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov

Správa je aktualizovaná o vyjadrenie mesta Bratislava k využitiu metodiky a ku prácam na predĺžení električkovej trate do Petržalky

Má byť pritom splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov v rámci rezortu, vláda ho v stredu vzala na vedomie.

Metodický pokyn vychádza a rešpektuje materiál Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO). Pre budúce zmluvné vzťahy platí metodický pokyn ministerstva dopravy a výstavby, ktorý vláda vzala na vedomie už 8. júna.

Materiál podľa rezortu môže byť vhodným základom aj pre iné ministerstvá, ústredné orgány štátnej a verejnej správy a pre územnú samosprávu pri aplikovaní mechanizmu úpravy ceny z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií v stavebníctve pre platné zmluvy.

Metodický pokyn je výsledkom činnosti pracovnej skupiny, ktorej boli okrem ministerstva dopravy a výstavby aj zástupcovia ministerstva financií (Útvar hodnoty za peniaze), úradu vlády, Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, magistrátu hlavného mesta Bratislavy a zástupcovia stavebných spoločností.

Ministerstvo dopravy a výstavby si dalo vypracovať analýzu vývoja cien vybraných komodít, ktorú spracovala Stavebná fakulta – Ústav súdneho znalectva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zo záverov analýzy vyplýva, že súčasný nárast trhových cien komodít je neočakávaný a nestabilný cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami patrí medzi nepredvídateľné okolnosti.

Bratislava nastaví nové pravidlá a pripraví dodatok

Vydanie metodického pokynu MDV SR je dobrou správou, ale ide primárne o internú metodiku, reagovala pre ASB hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Daný materiál nebude uplatniteľný na projekty, akým je napríklad predĺženie električkovej trate v Petržalke. Mesto, tak ako každý iný obstarávateľ mimo organizácií spadajúcich priamo pod riadenie MDV SR, si musí nastaviť zavedenie nových pravidiel vo vlastnej réžii.

„Je potrebné správne nastaviť navýšenie cien a pripraviť dodatok tak, aby bol v súlade s novými pravidlami, ktoré vypracoval ÚVO, ako aj s pravidlami EÚ pre čerpanie eurofondov. Je ale prirodzené, že sa jednotliví obstarávatelia môžu a budú inšpirovať pravidlami, ktoré pripravil rezort dopravy, “ spresnila Schmucková.

Vzhľadom na rozsah projektu Petržalskej električky (obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov a len samotná zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán) si takéto nastavovanie nových pravidiel vyžaduje istý čas a nie je možné uplatniť ich zo dňa na deň.

Záujmom Bratislavy je nájsť spolu so zhotoviteľom dohodu a situáciu, ktorá vznikla kvôli zdražovaniu, čo najrýchlejšie vyriešiť. Mesto pripravuje odborné posúdenie k navýšeniu cien dotknutých materiálov, dohodu na finálnej podobe dodatku k zmluve o dielo očakávame v priebehu najbližších týždňov. So zhotoviteľom mesto rokuje.

(SITA, mv)