Západná D1 sa zaradila k najmodernejším úsekom diaľnice na Slovensku

Koncom roka 2021 sa skončili vyše rok trvajúce práce na modernizácii diaľnice D1 v úseku Trnava – Horná Streda, na ktorej sa podieľala aj spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o., člen skupiny PPA CONTROLL, a. s. Čo všetko môžu využívať motoristi od januára?

Na 44 kilometrov dlhom úseku západnej D1 v úseku Trnava – Horná Streda realizovala Národná diaľničná spoločnosť v rokoch 2020 a 2021 modernizáciu a doplnenie existujúceho informačného systému diaľnice. Modernizáciou sa výrazne zvýšil prehľad o udržiavanom úseku diaľnice, o aktuálnej dopravnej situácii a taktiež sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky. Testovanie celého systému, ktoré bolo úspešné, prebehlo začiatkom roka 2022 a dielo bolo odovzdané do užívania.

Spoločnosť PPA INŽINIERING nainštalovala na spomínanom úseku 55 000 m nových napájacích káblov NN, 50 000 m optických a metalických komunikačných káblov a 411 000 m chráničiek HDPE. Taktiež boli inštalované aj nové portálové konštrukcie na dopravné značenie, modernizovalo sa dopravné značenie a celkový informačný systém diaľnice, tzv. ISD.

Plnomaticový LED panel na zobrazovanie výstražných značiek a informácií
Plnomaticový LED panel na zobrazovanie výstražných značiek a informácií | Zdroj: PPA CONTROLL

V rámci modernizácie západnej D1 bolo v stredisku správy a údržby diaľnic v Trnave zriadené nové operátorské pracovisko s počítačovým systémom ISD a videostenou. Celkovo 58 otočných kamier pomáha udržiavať pod kontrolou bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vďaka nim vedia operátori omnoho rýchlejšie reagovať na situácie, ktoré vzniknú na diaľnici. Na celom úseku D1 sa na potreby technologických zariadení vybudovala nová kompletná napájacia a komunikačná sieť.

Ďalšie novinky

V celom modernizovanom úseku diaľnice bolo nainštalovaných okrem spomínaných 58 otočných kamier aj 42 telefónov núdzového volania, 8 sčítačov dopravy a pribudlo 7 nových meteozariadení vyhodnocujúcich aktuálne počasie.

Na riadenie dopravy na príjazde do križovatky Trnava v smere na Bratislavu pribudlo 11 nových portálových konštrukcií na inštaláciu nového dopravného značenia. Na tieto portálové konštrukcie bolo nainštalovaných 8 veľkoplošných a 14 malých premenných mechanických značiek, 5 kombinovaných LED značiek na obmedzovanie rýchlosti a regulovania smeru dopravy a 9 malých LED značiek na regulovanie dopravy v jazdných pruhoch.

Všetkým týmto značkám, cca. 2 km pred vjazdom do križovatky, vládne jeden 4 m vysoký a 10,5 m široký plnofarebný a plnomaticový informačný panel, s takýmito rozmermi je jediný na celom Slovensku. Na paneli je možné zobraziť čokoľvek, čo si zákazník vymyslí. V súčasnosti je na tejto značke možné zobraziť všetky obchádzkové trasy a informácie o prácach na ceste.

LED informačný panel
LED informačný panel | Zdroj: PPA CONTROLL

Na diaľničnom úseku boli ďalej nainštalované 4 ďalšie portálové konštrukcie na osadenie LED informačných panelov, po dva v každom smere, s možnosťou zobrazovania symbolov dopravných značiek a textovej informácie v slovenskom aj anglickom jazyku a 13 párov plnomaticových LED panelov na zobrazovanie výstražných značiek a informácií.

Na týchto premenných dopravných značkách sú znázorňované aj aktuálne informácie o teplote vzduchu a vozovky, ktoré meria priľahlá meteostanica. Dopravné značenie upozorní aj na práce na diaľnici, potrebné zníženie rýchlosti, zbiehanie jazdných pruhov aj kolóny…

Všetko toto je napojené na informačný systém diaľnice, pomocou ktorého vedia operátori pohotovo informovať motoristov o aktuálnej dopravnej situácii a v prípade mimoriadnej udalosti zabezpečiť odklon dopravy. Hlavnou výhodou tohto premenného dopravného značenia je efektívne informovanie vodičov o nehodách, údržbe diaľnice, prekážkach na vozovke či prípadných obchádzkach.

V noci a cez víkendy

Všetky nové systémy, smart riešenia a konštrukcie sa budovali tak, aby bola doprava na diaľnici obmedzená čo najmenej, preto sa pracovalo najmä v noci a cez víkendy.

Úsekom v závislosti od dňa v týždni a ročného obdobia prejde denne od 32-tisíc do 45-tisíc vozidiel. Cieľom modernizácie a implementácie moderných bezpečnostných prvkov je v prípade potreby zabrániť nehodám, ochrániť zdravie a minimalizovať škody na majetku.

Zdroj: PPA CONTROLL

Je potešujúce, že po modernizácii bude aj tento vyťažený úsek diaľnice ešte bezpečnejší, s plynulejšou dopravou, ktorá sa dá v prípade akéhokoľvek problému regulovať v reálnom čase.

Zdroj: PPA CONTROLL, a. s.