DJI 0668

Nová križovatka Triblavina na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec.

Spoločnosť PORR pripravuje v krátkom čase odovzdanie do užívania mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec.

Súčasťou projektu sú okružné križovatky, ktoré zabezpečia napojenie na diaľnicu z okolitých obcí a odľahčia dopravu na regionálnych cestách.

V smere do Trnavy napája križovatka priľahlé obce Bernolákovo- Veľký Biel a Senec, v smere do Bratislavy Čiernu Vodu– Slovenský Grob a Pezinok

DJI 0675
Zdroj: PORR

Súčasťou výstavby bola rekonštrukcia a rozšírenie priľahlého úseku diaľnice na 8 pruh.

Špecifikom projektu bolo vybudovanie podjazdu pod diaľnicu D1 v živej prevádzke. Samotný most je navrhnutý ako bez údržbová dvojpoľová rámová konštrukcia s teoretickým rozpätím každého poľa 12,35m.

DJI 0719
Zdroj: PORR

Vysoká hladina podzemných vôd dotovaných zrážkovými vodami si vyžiadala vybudovanie tesniacej vane pre komunikáciu, ktorá zabezpečuje mimoúrovňové kríženie s diaľnicou D1.

IMG 20210627 011115
Zdroj: PORR

Výstavba bola veľmi náročná aj z hľadiska organizácie dopravy a zabezpečenia bezpečnosti vodičov a našich pracovníkov za plnej prevádzky pri extrémne vysokej intenzite dopravy.

www.porr.sk