Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Intenzifikácia ČOV Donovaly

image 94858 25 v1

Počas roka 2016 spoločnosť ČOVSPOL, a.s. realizovala na ČOV Donovaly intenzifikáciu biologického stupňa

Na ČOV Donovaly sú čistené splaškové odpadové vody z obce Donovaly a z gastronomických prevádzok v rekreačnom stredisku Donovaly. ČOV Donovaly je mechanicko-bioologická čistiareň odpadových vôd s nasledujúcim zložením technologickej linky: merný objekt na prítoku, vypínacia šachta, strojne stierané hrablice, vertikálne lapače piesku, rozdeľovací objekt, 6 ks združených aktivačných nádrží BČ 90 s integrovanou dosadzovacou vstavbou, spoločná kruhová dočisťovacia nádrž so stieraním kalu na pojazdovom moste, kalojem a merný objekt na vyústení.

Spoločnosť ČOVSPOL, a.s sa podielala na riešení modernizácie aeračného systému vo všetkých šiestich nádržiach biologického stupňa, výmenu technologického vystrojenia dosadzovacích nádrží, nové čerpanie prebytočného kalu a výmenu pochôdznych lávok a zábradlí. Pôvodný aeračný systém v podobe rotačných hrebeňových valcov bol nahradený pneumaticko – mechanickými aerátormi Triton 3HP. V rámci stavby bola zrealizovaná aj nová technologická elektroinštalácia biologického stupňa.

Do každej aktivačnej nádrže boli dodané:
• nová aerácia, celkovo 12 ks mechanicko-pneumatických aerátorov Triton 3HP,
• nové ponorné kalové čerpadlá PK, celkovo 6 ks.

Do každej dosadzovacej nádrže bolo dodané:
• nové strojnotechnologické vybavenie dosadzovacích nádrží s ponorenými dierovanými potrubiami na odber vyčistenej vody, stredovým valcom na zber plávajúcich látok s čerpadlom plávajúcich látok.

Súčasťou intenzifikácie bolo aj dodanie:
• nového ovládania biologického stupňa ČOV vrátane kompletnej technologickej elektroinštalácie.

www.covspol.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti ČOVSPOL, a.s.

Komentáre